Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Uyum için PwC Yaklaşımı...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yürürlüğe girdikten sonra iş yapış şeklinizi gözden geçirdiniz mi?

Yasaya göre isim-soyad, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla iş süreçleri incelendiğinde hemen herkesin bir şekilde kişisel verilere dokunduğunu görebiliyoruz.

KVKK’nın kişisel verileri işlemeyi imkânsız hale getirdiği, büyük bir yanlış algıdan ibarettir.  KVKK, kişisel verileri işlerken, bireysel hak ve özgürlükleri garanti altına alacak şekilde işlenmesi için çıkartılmıştır. Hem bireyleri hem de büyük küçük demeden bütün kurumları yakından ilgilendiren bu kritik düzenleme, hukukçuların ve bilgi işlem uzmanlarının iş birliği yapmasını gerektiriyor.