Süper Teşvik Alan 5 Firmanın Destek Kararları Açıklandı

Vergi | Yatırım Teşvik Bülteni - 2019/4


Özet

Başlık:
Süper Teşvik Alan 5 Firmanın Destek Kararları Açıklandı
Duzenlemeyi Yapan Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Yürürlük Tarihi: 05.09.2019

5 Eylül 2019 Perşembe tarihinde Resmi Gazete’de;

  • Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
  • Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
  • Ceyhan Polipropilen Üretim A.Ş.,
  • Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. ve
  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

tarafından İstanbul, Bursa, Adana ve Ankara(2) illerinde yapılacak yatırımlara ilişkin proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar yayınlanmıştır.

Açıklanması Gereken Hususlar:

Yayınlanan kararlar sırasıyla aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul ilinde yapılacak olan insansız hava araçları ve akıllı sistemler ürünler tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımın Nitelikleri

Madde 2 – (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırımın yeri : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi.
b) Yatırımın Konusu : İnsansız hava araçları ve akıllı sistemler üretimi.
c) Başlangıç Tarihi : 28/1/2019
ç) Yatırımın Süresi : Başlangıç tarihinden itibaren sekiz yıl (Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu süresinin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.)
d) Yatırımın cinsi : Tevsi/ürün çeşitlendirme
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı : 600.000.000 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam : 1.122
g) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretimine ilişkin kapasiteler:

Ürün

Kapasite

Mevcut

İlave

İnsansız Hava Aracı (Sabit Kanat Taktik İHA Sistemi) – TB2 Platformu:

46 Adet/Yıl

46 Adet/Yıl

Haberleşme Sistemi (Yer-Uçak Arası):

23 Sistem/Yıl

37 Sistem/Yıl

Avionik Sistemi (Uzaktan Kumandalı Oto Pilot):

45 Sistem/Yıl

55 Sistem/Yıl

Yer İstasyon Sistemi (Komuta Kontrol ve İzleme Taktik İHA İçin):

23 Sistem/Yıl

37 Sistem/Yıl

Taarruzi İHA (Akıncı) Hava Aracı ve Alt Sistem Bileşenleri:

 

24 Hava Aracı/Yıl

Muharip İnsansız Hava Aracı ve Alt Sistem Bileşenleri

 

36 Hava Aracı/Yıl

Destekler

Madde 3 – (1) Bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öngörülmüştür.

KDV İstisnası

Öngörülmüştür.

KDV İadesi

Öngörülmüştür.

Vergi İndirimi

Vergi indirim oranı: %100
Yatırıma katkı oranı: %120
Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100
 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1o yıl

Nitelikli Personel Desteği

Öngörülmemiştir.

Faiz veya Kar Payı ya da Hibe Desteği

Öngörülmemiştir.

Sermaye Katkısı

Öngörülmemiştir.

Enerji Desteği

Öngörülmemiştir.

Yatırım Yeri Desteği

Öngörülmüştür.

Kamu Alım Garantisi

Öngörülmemiştir.

Altyapı Desteği

Öngörülmemiştir.

İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller ile Diğer Kısıtlayıcı Hükümler için Yasal ve İdari Düzenleme

Öngörülmüştür.

2. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bursa ilinde yapılacak olan makine otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımın Nitelikleri

Madde 2 – (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırımın yeri:  Bursa İli, Orhangazi İlçesi.
b) Yatırımın Konusu: Makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünler.
c) Başlangıç Tarihi: 1/1/2019
ç) Yatırımın Süresi: Başlangıç tarihinden itibaren beş yıl (Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu süresinin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.)
d) Yatırımın cinsi: Ürün çeşitlendirme
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 852.188.416 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam: 173
g Öngörülen nitelikli personel sayısı: 5
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretimine ilişkin kapasiteler:

Ürün

Kapasite(Ton/Yıl)

Makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünler

60.000

Destekler

Madde 3 – (1) Bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öngörülmüştür.

KDV İstisnası

Öngörülmüştür.

KDV İadesi

Öngörülmüştür.

Vergi İndirimi

Vergi indirim oranı: %100
Yatırıma katkı oranı: %60
Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1o yıl

Nitelikli Personel Desteği

Azami 5.000.000 TL.

Faiz veya Kar Payı ya da Hibe Desteği

Öngörülmemiştir.

Sermaye Katkısı

Öngörülmemiştir.

Enerji Desteği

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si

Yatırım Yeri Desteği

Öngörülmemiştir.

Kamu Alım Garantisi

Öngörülmemiştir.

Altyapı Desteği

Öngörülmemiştir.

İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller ile Diğer Kısıtlayıcı Hükümler için Yasal ve İdari Düzenleme

Öngörülmemiştir.

3. Ceyhan Polipropilen Üretim A.Ş.

Adana ilinde yapılacak olan polipropilen üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımın Nitelikleri

Madde 2 – (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırımın yeri:  Adana İli, Ceyhan İlçesi.
b) Yatırımın Konusu: Polipropilen üretimi.
c) Başlangıç Tarihi: 22/8/2019
ç) Yatırımın Süresi: Başlangıç tarihinden itibaren beş yıl (Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu süresinin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.)
d) Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım.
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 8.225.099.999 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam: 590
g Öngörülen nitelikli personel sayısı: 30
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretimine ilişkin kapasiteler:

Ürün

Kapasite(Ton/Yıl)

Polipropilen

450.000

 

Destekler

Madde 3 – (1) Bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öngörülmüştür.

KDV İstisnası

Öngörülmüştür.

KDV İadesi

Öngörülmüştür.

Vergi İndirimi

Vergi indirim oranı: %100
Yatırıma katkı oranı: %100
Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1o yıl

Nitelikli Personel Desteği

Azami 45.000.000 TL.

Faiz veya Kar Payı ya da Hibe Desteği

Öngörülmemiştir.

Sermaye Katkısı

Öngörülmemiştir.

Enerji Desteği

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si

Yatırım Yeri Desteği

Öngörülmemiştir.

Kamu Alım Garantisi

Öngörülmemiştir.

Altyapı Desteği

Öngörülmemiştir.

İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller ile Diğer Kısıtlayıcı Hükümler için Yasal ve İdari Düzenleme

Öngörülmemiştir.

4.Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

Ankara İlinde yapılacak olan fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 ‘iincii maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımın nitelikleri

MADDE 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırım yeri: Ankara İli.
b) Yatırım konusu: Fotovoltaik güneş paneli üretimi ( Silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretimi).
c) Başlangıç tarihi: 22/12/2017
ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren beş yıl ( yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir).
d)Yatırım cinsi: Komple yeni yatırım.
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 1.991.000.000 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam: 982
g)Öngörülen nitelikli personel sayısı: 147
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler :

 

Ürün

Kapasite(MWp/Yıl)

Fotovoltaik Güneş Paneli

500

 

Destekler

MADDE 3 – (1) Bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öngörülmüştür.

KDV İstisnası                         

Öngörülmüştür.

KDV İadesi                              

Öngörülmüştür.

Vergi İndirimi                        

Vergi indirim oranı : %100
Yatırıma Katkı oranı :%70
Yatırıma katkı tutarını yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği      

                                                 

Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl

 

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği                                               

10 yıl

Nitelikli Personel Desteği                                                     

Azami 57.000.000 TL

Faiz veya Kar Payı ya da Hibe Desteği                             

300.000.000 TL’ yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl

Sermaye Katkısı                                                                    

Öngörülmemiştir.

Enerji Desteği                                                                        

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar  240.000.000 TL’ yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının % 50’si                                                                                   

Yatırım Yeri Tahsisi

Öngörülmemiştir.

Kamu Alım Garantisi

Öngörülmemiştir.

Altyapı Desteği

Öngörülmemiştir.

İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller ile Diğer Kısıtlayıcı Hükümler için Yasal ve İdari Düzenleme

Öngörülmemiştir.

5. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Ankara İlinde yapılacak olan rüzgar tüneli tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sari' Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 iincii maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımın Nitelikleri

MADDE 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırım yeri: Ankara İli, Kahraman Kazan İlçesi.
b) Yatırım konusu: Rüzgar tüneli tesisi.                                                                     
c) Başlangıç tarihi: 22/08/2019
ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren beş yıl ( yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir).
d)Yatırım cinsi: Komple Yeni Yatırım
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 1.427.000.000 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam: 52
g)Öngörülen nitelikli personel sayısı: 42
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:

 

Ürün

Kapasite

Üflemeli Tip Trisonik Rüzgâr Tüneli 

1

Büyük Kesitli Ses Altı Akustik Rüzgâr Tüneli

1

Destekler

MADDE 3 – (1) Bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öngörülmüştür.

KDV İstisnası                         

Öngörülmüştür.

KDV İadesi                              

Öngörülmüştür.

Vergi İndirimi                        

 Vergi indirim oranı : %100
Yatırıma Katkı oranı :%20
Yatırıma katkı tutarını yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği      

                                                 

Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl

 

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği                                               

10 yıl

Nitelikli Personel Desteği                                                    

Azami 60.000.000 TL

Faiz veya Kar Payı ya da Hibe Desteği                             

Öngörülmemiştir.

Sermaye Katkısı                                                                     

Öngörülmemiştir.

Enerji Desteği                                                                        

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar  100.000.000 TL’ yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının % 50’si                                                                                    

Yatırım Yeri Tahsisi

Öngörülmemiştir.

Kamu Alım Garantisi

Öngörülmemiştir.

Altyapı Desteği

Öngörülmemiştir.

İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller ile Diğer Kısıtlayıcı Hükümler için Yasal ve İdari Düzenleme

Öngörülmemiştir.

 

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin