Yeni COO: Operasyonları yapay zekâ ile güçlendirmek

Yapay zekâ destekli bir organizasyon kurmak

Günümüzde şirketlerin ihtiyaçları, sadece gerçekten modernize edilmiş operasyonlar tarafından karşılanabilir: 

  • Tedarik, üretim, dağıtım ve talep dahil olmak üzere operasyonel değer zincirine dair geniş ve derin görünürlük; bu operasyonları nelerin etkileyebileceğine dair yerinde tahminler
  • Operasyonların kesintiye uğrama olasılığına karşılık dayanıklılık
  • Pazardaki talep değişikliklerini hızlı bir şekilde sezip öngörmelerine yardımcı olacak araçlar 
  • Müşteri taahhütlerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmek üzere değer zincirini hızla adapte etme becerisini geliştirmek

Bu senaryoyu destekleyen teknolojiler bugün veya yakında hayata geçecek. Bu gelişmeler ışığında şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için yapmaları gerekenler şöyle sıralanabilir: 

  • Mevcut yetkinlikleri değerlendirmek ve başarmak istenilen hedefleri belirlemek
  • Operasyonel öncelikleri hem stratejilere hem de müşteri ve nihai pazar taleplerine uygun olarak şekillendirmek
  • Bu teknoloji ve araçların uygulanmasının organizasyonun veri yapısını nasıl güçlendireceğini, yapay zekânın etkili ve yaygın kullanımını nasıl sağlayacağını göz önünde bulundurmak
  • COO’ların bu aksiyonları almak için işe başlayacağı noktayı değerlendirmek

Buradaki hedef; yöneticilere satış, ürün lansmanı, fabrika operasyonları, tedarikçiler, garanti talepleri, iş gücü ve finans konularını kapsayacak şekilde tüm işletmeyle ilgili doğru verileri sağlamaktır. Bu veri akışı, hem olağan hem de kritik kararları alma aşamasında deneyime dayalı yapay zekâ araçlarını kullanma becerisiyle desteklenmelidir.

COVID-19 öncesinde bile, ileri görüşlü şirketler değişimi getiren yeni gelişen teknolojilere (The Essential Eight) operasyonel yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlarından kâr elde ediyordu. Birçok endüstriyel üreticinin yaratmaya çalıştığı otonom ve kesintisiz tedarik zinciri ekosistemleri bu konuya bir örnek olarak değerlendirilebilir. PwC’nin pandemiden önce gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, bu tür yatırımlar ortalama olarak iki yıldan daha kısa sürede maliyetini karşılıyor. Yatırım getirisi (ROI) yalnızca azalan maliyetlerden değil aynı zamanda gelir artışından, optimum seviyede tutulan stoklardan ve teslimatların daha güvenilir olmasından kaynaklanıyor.

İletişim

Ulaş Ceylanlı

Ulaş Ceylanlı

Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6248

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin