Değerli Konut Vergisine İtirazda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Dilekçe Örneği

Gayrimenkul Sektörü Bülteni 2019/6


Özet

Değerli konut vergisinde özellikli konular.
 

1. TKGM’nin yaptığı değerleme nedeniyle vergi kapsamına girecek olanlar çok muhtemeldir ki bir yıl kazanacaklar.

8 Aralık’da, Kanunun yayım tarihinin ertesi günü tebligat yapılsa mükelleflerce 23 Aralık’a kadar cevap verilebilecek, geriye itirazın incelenip cevabın mükelleflere tebliğ edilebilmesi için yıl sonuna kadar sadece 8 gün kalacaktır.

Bu itiraz sürecinin 31.12.2019 akşamına kadar bitirilip sonuçlarının mükelleflere tebliğ edilememesi halinde beyan dönemi çok büyük bir mükellef gurubu için bir yıl sonraya kalacaktır. İtiraz üzerine değerlemenin kesinleşmesi sonraki yıla kayarsa ilk beyan da bize göre 2021 Şubat’ına kalacaktır. Aksinin iddia edilmesi halinde bir başka tartışma konusu ortaya çıkacaktır.

2. Bu sene sadece 2019 emlak vergisi bina vergi değeri 5 milyonun üzerinde olanlar 2020 de her hâlükârda beyan zorunda kalacaklar gibi durmaktadır.

Gibi durmaktadır ifadesini kullanıp açık kapı bırakmamızın nedeni 45. maddede kullanılan “belirlendiği” ifadesidir. Bu guruba girenler için belirlenmeden kastın ne olduğunun açıklanmasının beklenmesinde fayda mülahaza ediyoruz.

3. İkametgahınız sistemde nerede kayıtlı ise oranın muhtarına da tebligat bırakılmış olabilir.

Aman dikkat! Farkında olmadan ilk tebligatlar kesinleşmesin.

-Siz tebliğ almaktan imtina etmiş olsanız da o tebligat kapınıza tebligata ilişkin bir bildirim yapıştırılmak suretiyle yapılmış olabilir. Süreci uzatıyor olduğunuzu zannederken kısaltmış olabilirsiniz.

Almadığınız tebligat muhtarınızda sizi bekliyor olabilir. Siz tebliğ almasanız da kapınıza bildirimin bırakıldığı tarihte tebligat yapılmış sayılır.

-Hem malik hem de intifa hakkı sahibine tebligat yapılmışsa, malikin intifa hakkı tesis edildiğini belirtip, tebligatın intifa hakkı sahibine yapılması gereğini belirtip itiraz etmesi yerinde olacaktır.

-Şayet bir nedenle elektronik tebligat adresi almışsanız tebligat elektronik olarak da yapılmış olabilir. Varsa elektronik tebligat hesabınızı da kontrol etmeyi unutmayın.

4. Tebligat eski malik adına gitmişse ne olacak?

Doğru kişiye yapılmadıkça geçerli bir tebligattan söz edilemez. Eski malikin tebligatın yanlış kişiye yapıldığı gerekçesi ile iade etmesi yararlı olacaktır.

İntifa hakkı tesis edilmişse DKV’ni mükellefi intifa hakkı sahibi olacaktır.

5. Paylı mülkiyet ne demek? Elbirliği ile mülkiyet ne demek? Kim nasıl itiraz edecek?

Paylı mülkiyette gayrimenkul üzerindeki pay oranları belli iken elbirliği ile mülkiyette malikler gayrimenkulün tamamı üzerinde hak sahibidir.

Paylı mülkiyette her bir malike ayrı ayrı tebligat yapılması ve her birince ayrı ayrı itiraz sürecinin yürütülmesi gerekirken, elbirliği ile mülkiyette ortaklardan birine tebligat yapılması ve itiraz sürecinin birlikte yürütülmesi yerinde olacaktır.

6. İtiraz dilekçesini nasıl vereceğiz?

İtiraz dilekçelerini doğrudan TKGM e veya bulunduğumuz ildeki TKGM ne bağlı il müdürlüğüne, değerleme yazısını teslim tarihinden itibaren 15 günü geçirmeden, kayıttan geçirerek (kayıt numarası alarak, mümkünse itiraz dilekçenizin bir kopyası üzerine bu kayıt numarasını kaydettirmek suretiyle)teslim etmekte fayda bulunmaktadır.

Her bir gayrimenkul için ayrı ayrı yazılarla değer bildirimi yapılmaktadır. Bu nedenle tavsiyemiz itirazın da ayrı ayrı yapılmasıdır.

İtiraz dilekçesi örneğine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İletişim

Zeki Gündüz

Zeki Gündüz

Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080

Bizi takip edin