Yetenek sorunu: Makineler çağında insan becerilerinden yararlanmak

20. Küresel CEO Araştırması

Makineler çağında insanın önemi hiç olmadığı kadar fazla

İş yerinde doğru insan ve makine birleşimi ve bunun iş dünyasının ötesinde tüm toplum üzerindeki etkisi çağımızın yetenek ile ilgili en önemli sorunlarından biri. Bu dengeyi kurmak, tüm sektör ve bölgelerdeki CEO’lar için hassas bir iş. CEO’ların otomasyon ve yapay zekânın potansiyelini ortaya çıkarma yolları bulmaları durumunda, bu alandaki ilerlemeler, yakın gelecekte verimliliğin ve kârlılığın artmasını sağlayacak.
Otomasyonun durmaksızın ilerlemesinin mantıksal sonucu, insanların çalışma dünyasındaki rolünün değişmesi olacak. Bazı işler ortadan kalkacak, yeni işler ortaya çıkacak ve yeni becerilere ihtiyaç duyulacak. Bazı şirketler daha az çalışana bazıları da daha fazla çalışana ihtiyaç duyacak. Şirketler yeni duruma adapte olmaya başladıkça insan kaynağının ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiğini göreceğiz. Bu değişimin, İK fonksiyonu üzerinde çok kapsamlı etkileri olacak ve hatta İK’nın rolünü baştan aşağı yeniden düşünmek gerekecek.
Çalışma dünyası değişiyor - buna hazır mısınız?

Paylaş

İnsan kaynağını yeni koşullara hazırlama

Şirketler daima insanlara ihtiyaç duyacak ve en son CEO araştırmasının sonuçları bu görüşü güçlendiriyor: CEO’ların %52’si gelecek 12 ayda çalışan sayısını arttırmayı planlıyor. Bu oran 2016’da %48’di. Ayrıca, CEO’ların sadece %16’sı gelecek sene çalışan sayısını azaltmayı planlıyor.
CEO’lar gelecekle ilgili iyimser olsa da, daha fazla çalışan istihdam etme eğilimi, becerileri ve yatırımları desteklemek ve yeni fırsatlardan yararlanmak için CEO’ların inovasyon ile birlikte dijital ve teknolojik becerilere de odaklanarak iş gücünü yeni koşullara adapte etme çabalarına işaret ediyor.

Yeni beceri arayışı ve en iyi yetenekler için rekabet

CEO’ların %77’si iş dünyası için en büyük tehdidin kilit becerilere ulaşamamak olduğunu söylerken ‘yumuşak’ becerilere talep devam ediyor. CEO’lar, teknoloji ve üst düzey insan becerilerinden birlikte yararlanmanın yaratacağı değerin farkında. Makinelerin yerine geçemeyeceği, insanlar arası iş birliği becerisinin en önemli beceri olduğunu düşünüyorlar. Sonuç olarak, bazı çalışanların işe alımı konusunda oldukça büyük bir rekabet olacak.Yetenek stratejisi karmaşık, riskli ve zor bir stratejidir. Yıllar boyunca CEO’lar yetenek stratejisini stratejik dönüşümün temel hedefi olarak belirledi ve günümüzde CEO’ların %78’i çalışan stratejilerini, gelecekte ihtiyaçları olacak beceri ve işe alım yapılarına göre değiştirdiğini söylüyor. Yeni yeteneklere ulaşmak, kim nerede olursa olsun ihtiyaç duydukları olan çalışanları cezbetmek için adımlar atıyorlar.

Paylaş
Paylaş

İK için zorlu zamanlar

CEO’ların %60’ı İK fonksiyonunu yeniden tasarlamayı düşünürken İK’nın, zorluklara hazır olan iş liderlerini ikna etmesi için kat etmesi gereken uzun bir yol var.Zorluk, yetenek pazarına erişim için yenilikçi yollar bulmak ile değil, beceri eksikliklerini belirlemek, ihtiyaçları önceden tahmin etmek, potansiyeli belirlemek ve geleceğin iş gücünü şimdiden hazırlamak için tüm İK uzmanlığını kullanmak ile ilgili.
CEO’lar bu durumun farkında ve son yıllarda, kültür ve çeşitliliğin önemini anlatma işini üstlendiler. Ancak bunun için, tartışmanın ötesinde eyleme geçmek gerekli ve İK bu konuda öncülük yapabilir.

Sırada ne var? Yetenek stratejisi için beş olmazsa olmaz faktör


1.    Birden fazla gelecek senaryosu için detaylı planlar yapın. Planlama, şirketlerin hiçbir sonucun olanaksız olarak görülemeyeceği geleceğin makine çağına hazırlanmaları için güçlü bir araç olacak. 
2.    İşe alım ile ilgili zorluklara hazır olun. Otomasyon dünyasında bile insanlar ve insan becerileri çok önemli olacak ve bu alanda sert bir rekabet görülecek. İşe alım stratejiniz zorluklara hazırlıklı mı?
3.    Yumuşak becerilere odaklanın. CEO’lar bulması ve elde tutması zor özel yetenekleri arıyorlar ve bu yetenekleri yetiştirmek önceliklerinden biri olacak.
4.    Doğru çalışan deneyimini elde edin. Uçtan uca çalışan deneyimi birbirleri ile etkileşim halinde olan farklı unsurlardan elde edilebilir ve her bir unsurun takip edilip anlaşılması gerekir.
5.    Güven ve amaca odaklanın Güven söz konusu olduğunda bilgi önemli bir güçtür.

Verileri inceleyin

İş konusundaki teknik uzmanlığa ek olarak aşağıdaki becerilerin CEO’lar için önemi nedir?
Paylaş

İletişim

Bilgütay Yaşar

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6094

Mert Emcan

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6543

Bizi takip edin: