Gayrimenkul sektörü sonuçları

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser

Dönüm noktası

Araştırmaya göre gayrimenkul sektörü CEO’ları hızlı teknolojik gelişmeler, değişen tüketici davranışları, siber tehditler ve pazara yeni girişlerin oluşturduğu tehditler konusunda diğer sektördeki CEO’lara göre daha az endişeliler. Örneğin gayrimenkul sektörü CEO’larının sadece %17’si siber tehditleri şirketlerinin büyümesine tehdit olarak görürken, bu oran araştırmaya değişik sektörlerden katılan CEO’ların tamamı için %40. Benzer şekilde, gayrimenkul sektöründen CEO’ların %10’u teknolojik değişim hızını tehdit olarak görürken, bu oranın yine tüm sektörlerden CEO’lar için %38 olduğu görülüyor. Gayrimenkul sektörü CEO’larının yalnızca %7’si hem değişen tüketici davranışlarını hem de pazara yeni girişleri büyümelerine tehdit olarak görüyor. Tüm sektörlerden CEO’ların tamamının %26’sı değişen tüketici davranışını tehdit olarak görürken, pazara yeni girişler nedeniyle endişeli olduğunu söyleyenlerin oranı %20. 

Dijital yetenek ihtiyacı

Tek başına teknoloji, gayrimenkul şirketlerinin değişen ortama uyum sağlamaları için yeterli değil. Sektörün, teknolojik değişimlerin işleri üzerindeki etkilerini anlayan ve müşteri öncelikli bakış açısını ön plana çıkarabilecek dijital yeteneğe de ihtiyacı var. Araştırmaya göre, gayrimenkul sektörü CEO’larının sadece %20’si robot teknolojisi ve yapay zekânın müşteri deneyimini nasıl geliştireceğini tam olarak anladığını belirtiyor. Tüm sektörlerdeki CEO’ların tamamı arasında ise bu oran %47. 

Bu sonuçlara rağmen gayrimenkul sektörü CEO’larının yalnızca %43’ü ihtiyaç duydukları dijital yeteneği çekmek için insan kaynakları fonksiyonlarını gözden geçirdiklerini söylüyor. CEO’ların tamamının yanıtlarına bakıldığında ise bu oranın %60 olduğu görülüyor. Aynı şekilde, gayrimenkul sektörü CEO’larının sadece %37’si çalışma ortamını yenilediklerini söylerken, tüm sektörlerden CEO’larda bu oran %44. Gayrimenkul sektörü CEO’larının sadece %20’si yeni yetenekler açısından cazip hale gelmek için ücretleri iyileştirdiklerini belirtirken, bu oranın tüm sektördeki CEO’ların tamamı için %26 olduğu görülüyor. 

Varlıklardan ürünlere

Rehavete kapılmamak lazım. Teknoloji ve kısıtlı kaynaklar yeni iş modelleri ortaya çıkarıyor. Ciddi miktarda sermaye alternatif varlıklara ve özellikle de gayrimenkule akarken, getiriler için rekabet giderek daha da artacak. Bu durumda teknoloji ve yenilikçi iş modellerinden faydalanan şirketler üstünlük sağlayacak. Diğer yandan, gayrimenkul sektörü varlıklardan çok ürünlerin önem kazandığı bir yöne doğru ilerliyor. Bu açıdan hizmet mekânı (“space as a service”) modeli oldukça ön plana çıkıyor.

İletişim

Ersun Bayraktaroğlu

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Hüsnü Dinçsoy

Hüsnü Dinçsoy

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin: