22. Küresel CEO Araştırması

CEO’lar geleceği ne kadar öngörebiliyor?

Geçen yılki araştırmamızda rekor düzeyde olan CEO iyimserliği dikkat çekmişti. Bu yıl ise yöneticiler farklı bir hikaye anlatıyor. Ticaret savaşlarının, siyasi gündemin ve küresel ekonomik büyümede beklenen yavaşlamanın belirsizliği artırırken, şirketlerin gelir artışına duyulan güveni azalttığı görülüyor. Araştırmamızda, bu ortamda şirketlerin gelir artışı için hangi stratejilere yöneldiklerine de yer veriyoruz.
Basın bülteni

Geçen yıl 2018’e ilişkin küresel büyümeye yönelik iyimserlikte rekor bir sıçrama görülmüş; bu iyimserliğin hemen hemen her bölgede olması dikkat çekmişti. Bu yıl ise durum o kadar parlak değil; CEO’ların %30’u küresel ekonomik büyümede yavaşlama beklediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl bu oran yalnızca %5 idi. Aynı şekilde CEO’lar, kendi şirketlerinin hem kısa (1 yıl) hem de orta vadede (3 yıl) gelir artışı potansiyeline güvenleri konusunda da kayda değer bir gerileme gösterdi.

Araştırma CEO’ların tüm dünyada ulusalcı ve popülist esintilere adapte olmak için daha temkinli bir duruş sergilediklerini gösteriyor. Terörizm ve iklim değişikliği gibi temel tehditler CEO’ları bu yıl daha az tedirgin ederken; aşırı regülasyon, politika belirsizliği, temel becerilerin bulunabilirliği ve ticaret savaşları gibi iş yapma kolaylığını etkileyen tehditler daha çok endişelendiriyor. Yatırım için en cazip yabancı pazarlar sorulduğunda, kısıtlı seçeneklerden ve daha çok belirsizlikten söz ediyorlar.

CEO’lar şirketlerindeki yetenek açığını kapatmak için çabalıyor. Şirketler, veri tufanını karar alma süreçlerini geliştirmek için kullanmakta zorlanıyor. Büyük veriden değer yaratacak ve yapay zekâda yol kat edecek nitelikli iş gücü açığı herkes için sorun. Bu yılın araştırmasının en önemli sonuçlarından biri, yapılan milyarlarca dolarlık yatırıma ve üst yönetimin gündeminde öncelikli bir konu olmasına rağmen, CEO’ların ihtiyaç duyduğu bilgi ile elde ettikleri bilgi arasındaki açığın son on yılda kapanmamış olması.

PwC Türkiye Başkanı 
Halûk Yalçın'dan...

''22. Küresel CEO Araştırması bize; dünya genelindeki popülist yaklaşım ve ticaret savaşları gibi gelişmeler karşısında küresel CEO’ların bu yıl çok daha temkinli bir duruş sergileyeceklerini işaret ediyor. CEO’lar artık terör – iklim değişikliği gibi temel tehditlerden ziyade büyümenin önünde aşırı regülasyon, politika belirsizliği, yeteneğe erişim gibi konuları daha önemli engeller olarak algılamaya başladılar. Türkiye’deki CEO’lar geçen yıldan itibaren ortaya koydukları daha ihtiyatlı yaklaşımda dünya genelindeki diğer CEO’larla paralel olarak bu yıl çok daha ihtiyatlı bir bakış açısına sahip görünüyorlar. Bu çerçevede sermaye çekme ihtiyacı olan bir gelişen piyasa olan Türkiye’de dünden çok daha fazla çalışmalı ve gittikçe daha ürkek davranmaya eğilimli sermayeyi çekebilmek için olumlu ayrışabileceğimiz özeliklerimizi hızla öne çıkarmalıyız.''

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

Yapay Zekâ Testi

Yapay zekâ konusunda iyimser mi yoksa kötümser misiniz? CEO Araştırması yapay zeka mini testini çözebilir ve kendinizi diğer CEO'larla karşılaştırabilirsiniz.

Yapay zekâ testine katılın

AI testine katılın
AI testine katılın
AI testine katılın

{{contentList.loadingText}}

İletişim

Pazarlama ve İletişim Departmanı

 , PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin: