2019 Sigortacılık sektörü trendleri

PwC 22. Küresel CEO Araştırması sigortacılık sektörü sonuçları

Dijital dönüşüm tehdit olmaktan çıkıp fırsata dönüşüyor

Yakın bir zamana kadar sigortacılık sektörü, küresel ekonomide teknolojik değişimin ‘yıkıcı’ etkisinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyordu. Teknolojik değişimin hızı ve tüketici davranışlarındaki değişim, tüm sigortacılık şirketlerinin çekindiği yeni bir rekabet ortamının önünü açmıştı. Ancak, PwC’nin 22. Küresel CEO Araştırması’na katılan 140 sigortacılık sektörü liderinin yanıtlarına göre, dijital dönüşümün sektör açısından ilk başta yarattığı tedirginlik iyimserliğe dönüşüyor.

Sigortacılık sektöründe yeni iş modelleri

PwC 22. Küresel CEO Araştırması’nın sigortacılık sektörü sonuçları, başarılı şirketlerin inovasyon ve farklılaşma için teknolojiden daha fazlasına ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Bu şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarının geleneksel sigortacılığın ötesine geçtiğini öngörerek, bu bağlamda yetenek geliştirme ve stratejik iş birliğine yönelik proaktif bir yaklaşım benimsiyor. Yeni iş modellerine hazır olmaları, veriyi şirketlerinin en önemli varlığı olarak görmeleri ve değişimi yönetmek ve uygulamak konusundaki çevik yaklaşımları başarılı şirketlerin diğer başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

İletişim

Talar Gül

Talar Gül

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Bizi takip edin: