Dijital Satınalma Araştırması 2024

Dijital Satınalma Araştırması 2024
 • Araştırma
 • 5 dakikalık okuma
 • 22 Şubat 2024

PwC olarak, satınalma alanında dijital teknolojilerin yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılma seviyesini daha iyi anlamak için Dijital Satınalma Araştırmamızı bu sene ikinci kez küresel olarak gerçekleştirdik. Araştırmamız, beş kıtada yaklaşık 60 ülkede 1000 katılımcı şirketi kapsamış olup, satınalma alanındaki dijital dönüşümünün küresel boyutunu daha da artırdı. Bu sene 82 yanıtla yüksek düzeyde katılım göstererek değerli katkılar sağlayan Türkiye'deki satınalma profesyonellerine teşekkür ediyor ve 5. Dijital Satınalma Araştırmasının sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Son dönemde art arda yaşadığımız ekonomik, jeopolitik ve çevresel krizlerin yarattığı zorluklar göz önüne alındığında, satınalma her zamankinden daha stratejik bir hale geliyor. Tedarik zincirlerinde esnekliğin sağlanmasında ve inovasyona ulaşılmasında satınalma işlevinin sorunsuz bir şekilde çalışması kritik rol oynuyor. Bu geçiş ve dönüşüm sürecinde satınalmanın dijitalleşmesi son derece önemli katkılar sunuyor.

Günümüzde satınalma birimlerinin dijital yol haritaları, CO2 emisyonlarının izlenmesi, tedarik zinciri izlenebilirliği ve veri şeffaflığı gibi sürdürülebilirlik alanında yer alan çalışma örneklerini içermekte olup bu durum şirketlerin daha sürdürülebilir bir performans için kararlılıklarını göstermektedir. Bu çerçevede araştırmamız iç ve dış performans iyileştirme arayış ve çabalarının tüm sektörlerdeki şirketlerin satınalma işlevinin dijitalleşmesini hızlandırdığını gösteriyor. Bu dönüşümü desteklemek için satınalma birimlerindeki çalışanların dahiliyeti ile sürdürülebilirlik, sözleşme yaşam döngüsü (CLM) ve tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) gibi alanlarda yeni işlevler ve yetkinlikler geliştirmesi gerekiyor.

PwC Türkiye olarak pandemi döneminden bu yana öne çıkan ve değişen dengelerin şekillendireceği gelecek doğrultusunda dijitalleşme dahil satınalma ve tedarik yönetimi alanında stratejiden uygulamaya kadar her aşamada en iyi uygulamaları ve örnek çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Satınalma profesyonellerinin dünyasına küresel bir bakış​ Dijital Satınalma Araştırması:​

Dijital Satınalma Araştırması

Genel Bulgular

Dijital Satınalmanın Gelecekteki Durumu​

 • Satınalma birimleri ortalama %70 oranında dijitalleşme hedefi ile 2027 için oldukça iddialı bir dijitalleşme hedefi belirlemiştir. Ancak, geçen sene konulan hedefe sınırlı seviyede yapılan yatırımlar nedeniyle ulaşılamamıştı. Yeni dönemde dayanıklılık ve yatırımlar arttıkça yeni hedefe 2027 yılına kadar ulaşma olasılığı yüksek görünmektedir.​

 • Küçük ve orta ölçekli şirketler, satınalma dijital dönüşümüne yönelik (2024 ile 2027 arasında tahmini %6 oranında) yatırımlarını artırmayı planlarken, büyük ve çok büyük ölçekli şirketler dijital dönüşüme ayırdıkları önemli ölçüdeki yatırım kapasitelerini korurken, harcamalarını istikrarlı bir şekilde yönlendirmektedir.​

 • CPO’lar yol haritalarını veri yönetimi, tedarikten sözleşmeye (S2C) sürecinin dijitalleşmesi ve risk yönetiminin yanı sıra yenilikçi CSR kullanım senaryoları ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimine odaklamaktadır.​

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) alanında, çevresel konuları yönetmek, özellikle de kapsam 3 emisyonlarının azaltılması, önümüzdeki üç yıl boyunca satınalma birimleri için en önemli önceliktir.​

 • Araştırmaya katılan her iki şirketten biri, önümüzdeki üç yıl içinde sözleşme yaşam döngüsü yönetim aracını (CLM) geliştirmeye veya uygulamaya yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımdan bekledikleri başlıca faydaları zaman tasarrufu, maliyet düşüşleri ve daha fazla uyumluluk olarak sıralamaktadır.

   

Dijital Satınalmanın Mevcut Durumu​

 • Satınalma birimleri, satınalma performansını, dijital dönüşümü ve stratejik kaynak kullanımını en önemli öncelikler olarak göstermeye devam etmektedir. CSR sorunları ise üçüncü sırada yerini almıştır.​

 • Süreç optimizasyonu ve maliyet azaltma gibi geleneksel hedeflere ek olarak, şeffaflık ve uyumluluk ihtiyacı satınalma birimlerini dijital dönüşüme doğru yöneltmeye devam etmektedir.​

 • Tedarikten ödemeye (S2P) çözümleri artık yeni normal haline gelmiştir; ankete katılanların %94’ü benzer platformları kullandığını belirtmiştir.​

 • Şirketler, dijital bir çözümü uygulamak için temel başarı faktörlerini değerlendirirken ilk olarak iş ihtiyaçlarına (ihtiyaçların ve süreçlerin tanımı) odaklanmakta ve daha teknik detayları ikinci planda değerlendirmektedir.​

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: