İnsan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

Stratejiden uygulamaya insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

Kurumunuza nasıl değer katabiliriz?

 

İnsan yönetimi stratejisi, liderlik ve kültür • Organizasyonel Dönüşüm

  Kurumsal dönüşüm süreçlerinde organizasyonel yapılanma ve insan yönetimi stratejileri konusunda destek oluyoruz

 • İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

  İşgücü potansiyelini daha verimli ve etkin hale getirmek için İK fonksiyonlarını geliştiriyoruz ve işe alımdan işten çıkışa uygulama desteği veriyoruz

 • Uluslararası Görevlendirmeler

  Yeteneklerin uluslararası dolaşımı için çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz

 • Çalışan Risk Yönetimi

  Sosyal güvenlik, iş hukuku, mali işler ve vergi uzmanlığımızla çalışan operasyonlarını yönetme konusunda kurumlara destek oluyoruz

İş gücü analitiği, İK metrikleri ve kıyaslamalar

Organizasyonel Dönüşüm

 • İnsan Yönetim Stratejisi
 • Organizasyonel Yapı Tasarımı
 • İK Fonksiyonu Etkinliği
 • Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme
 • İK
  Teknolojileri
 • SARATOGA ve
  İşgücü Analitiği
 • Satın alma, Satış ve Birleşme
Controls

İnsan Yönetim Stratejisi

 • Kurum stratejilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Stratejiler ve iş hedeflerinin uyumlandırılması
 • İnsan yönetimi stratejilerinin belirlenmesi
 • Çalışan değer önermesi tasarımı
 • İşveren markası analizi ve gelişim yol haritası
Controls

Organizasyonel Yapı Tasarımı

 • Organizasyon etkinlik analizi
 • Operasyon modeli tasarımı
 • Organizasyon yapısı tasarımı
 • Organizasyonel dönüşüm süreci yönetimi
 • Organizasyonel maliyet analizi
Controls

İK Fonksiyonu Etkinliği

 • İK fonksiyonu etkinlik analizi
 • İK stratejilerinin belirlenmesi
 • İK operasyon & organizasyon modelinin tasarlanması
 • İK 0rtak hizmet merkezi ve dış kaynak kullanımı
 • İK takım koçluğu
Controls

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Toplam ücret paketi analizi ve politika belirleme
 • İş değerleme
 • Ücret araştırmaları
 • Ücret yönetimi modelinin tasarımı ve uygulama desteği
 • Prim sistemi tasarımı
 • Yan haklar analizi ve tasarımı
 • Ödüllendirme süreçleri tasarımı
Controls

İK Teknolojileri

 • İK teknolojileri etkinlik analizi
 • İK teknolojileri proje gereksinim analizi ve dokümantasyonu
 • İK teknolojileri implementasyonu
Controls

İşgücü Analitiği, İK Metrikleri ve Kıyaslamalar

 • İK veri yönetimi etkinlik analizi
 • İK öngörüsel modelleme ve analitiği araştırmaları
 • Çalışan deneyimi araştırmaları;
  • İşe alım sürecinde aday deneyimi
  • Çalışan görüşü ve bağlılığı araştırmaları
  • İç müşteri memnuniyeti araştırmaları
  • İşten çıkış süreci araştırmaları
 • SARATOGA insan yönetimi metrikleri kıyaslama çalışmaları
 • Çalışan yetkinlikleri değerlendirme araştırmaları
Controls

Satın alma,Satış ve Birleşme Süreçlerinde İK Yönetimi

 • Yatırım süreçlerinde işgücü fizibilite analizi
 • Satınalma, satış ve birleşme süreçlerinde;
 • Organizasyonel risk ve fırsatların analizi
 • Kurum kültürü analizi ve uyumlandırma
 • Değişim yönetimi ve iletişimi

İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

 • Üst Düzey İşe Alım
 • Yetenek Yönetimi
 • Liderlik
 • Kurum Kültürü
 • Değişim Yönetimi ve İletişimi
Controls

Üst Düzey İşe Alım

 • Üst düzey işe alım
 • Üst düzey fonksiyonel / davranışsal yetkinlik değerlendirme merkezi
 • İşe alım proje danışmanlığı
 • Üst düzey yöneticiler için yol haritası belirleme koçluğu
Controls

Yetenek Yönetimi

 • Stratejik işgücü analizi ve planlama
 • Yetkinlik modelleme ve değerlendirme
 • Norm kadro analizi
 • Fonksiyonel ve davranışsal değerlendirme
 • Eğitim ve gelişim süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Performans yönetimi süreç tasarımı
 • Performans yönetiminde yönetici ve hedefleme koçluğu
 • Kariyer ve yedekleme süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Yeni işe yerleştirme süreç tasarımı ve yönetimi
Controls

Liderlik

 • Üst yönetim liderlik etkinliği analizi
 • Liderlik modeli tasarımı
 • Davranışsal ve teknik değerlendirme gelişim merkezi 
 • Üst yönetim yedekleme planlaması
 • Değişim yönetiminde liderlik
Controls

Kurum Kültürü

 • Kurum kültürü  analizi
 • Organizasyonel davranış analizi
 • Kurum kültürü değişimi yol haritası ve projelerinin belirlenmesi
 • Kurum değerleri analizi ve tanımlaması
Controls

Değişim Yönetimi ve İletişimi

 • Değişim vizyonunun belirlenmesi
 • Değişim yönetimi sürecinde liderlik uyumlandırma çalışmaları
 • Değişime hazırlık ve paydaş analizi
 • İç iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulama desteği
 • Değişim yönetimi boyunca proje yönetimi desteği
 • Değişim etki analizi ve işgücü dönüşümü
 • Değişim yönetimi eğitimleri

Uluslararası Görevlendirmeler

 • Türk ve Yabancı
  Çalışanlarınız İçin Hizmetlerimiz
 • Yabancıların Çalışma İzinleri
Controls

Türk ve Yabancı Çalışanlarınız İçin Hizmetlerimiz

  Vergi Uyumu & Bordro

 • Kurumsal (Dİ) Risk
 • Geniş ve Küresel zemine karşı riski kontrol edin.
 • Sosyal Güvenlik Hizmetleri
 • Daha Fazlası

Controls

Yabancıların Çalışma İzinleri

 • Yabancıların Çalışma İzinleri
 • Yabancıların Oturma İzinleri
 • Daha Fazlası

Çalışan Risk Yönetimi

 • Bordro Hizmetleri
 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hizmetleri
Controls

Bordro Hizmetleri

 • Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık
 • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
 • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
 • E-bordro hazırlanması
 • Daha Fazlası

Controls

İş Hukuku

 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • İş Sözleşmelerinin Kurulması ve Sonlandırılması
 • İşyeri Denetimleri
 • Birleşme ve Devralma Sürecinde İş Hukuku Danışmanlığı
Controls

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • Check Up Denetimi
 • Asgari İşçilik Danışmanlığı
 • İstihdam Teşvik Danışmanlığı
 • Taşeron Denetimi ve Raporlama
 • Emeklilik Danışmanlığı
 • Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Yurtdışına İşçi Gönderimi
 • Eğitim ve Seminer
 • Daha Fazlası


(Y)etkin İK Blog

Güncel Konular


Bültenler

SGK İdari Para Cezası Uygulamasında Değişiklik Hk.

Çalışan sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmiş olması şartıyla, bildirge, beyanname, belge ve defterlere istinaden kayıt altına alınan sigorta primine esas kazancın %1 ini aşmayan ve İPC ’ye esas fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyen tutarda prime esas kazanç tutarlarının (SPEK) eksik bildirildiği tespit edildiği takdirde, öncelikle SGK tarafından yazılı ihtar çekilerek 15 günlük süre içinde eksikliğin bildirilmesi istenecektir.


 

Köşe yazıları

 

Prim teşviklerinden geriye doğru yararlanmada yeni uygulama

02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile prim teşvik ve destekleri ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de prim teşvik ve desteklerinden geriye doğru yararlanma konusunda yapılan değişikliktir.


@PwC_PO_Turkey

İletişim

Bilgütay Yaşar
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6094
Eposta

Ekin Altıntaş
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6428
Eposta

Mert Emcan
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör
Telefon: +90 212 326 6543
Eposta

Bizi takip edin