İnsan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

Kurumunuza nasıl değer katabiliriz?

Stratejiden uygulamaya insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

İşgücümüz geleceğe hazır mı?

Geleceğin çalışma hayatı araştırmamıza katılın!

Yaklaşık 15 dakikanızı alacak bu araştırmaya katılarak çalışmaya katkı sağlayabilirsiniz. Tüm yanıtların gizlilik içerisinde değerlendirildiğini hatırlatarak, katkı ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Ankete katılım için son tarih 2 Nisan 2019
 

Ankete ulaşmak için tıklayınız

Özellikle İnsan Yönetimi anlamında Türkiye’deki organizasyonların yaklaşan değişim fırtınasına ne kadar hazır olduğunu araştırdığımız anketin sonuçlarını sizlerle ücretsiz olarak paylaşacağız.


 

İnsan yönetimi stratejisi, liderlik ve kültür • Organizasyonel Dönüşüm

  Kurumsal dönüşüm süreçlerinde organizasyonel yapılanma ve insan yönetimi stratejileri konusunda destek oluyoruz.

 • İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

  İşgücü potansiyelini daha verimli ve etkin hale getirmek için İK fonksiyonlarını geliştiriyoruz ve işe alımdan işten çıkışa uygulama desteği veriyoruz.

 • Uluslararası Görevlendirmeler

  Yeteneklerin uluslararası dolaşımı için çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 • Çalışan Risk Yönetimi

  Sosyal güvenlik, iş hukuku, mali işler ve vergi uzmanlığımızla çalışan operasyonlarını yönetme konusunda kurumlara destek oluyoruz.

İş gücü analitiği, İK metrikleri ve kıyaslamalar

Organizasyonel Dönüşüm

İnsan Yönetim Stratejisi

 • Kurum stratejilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Stratejiler ve iş hedeflerinin uyumlandırılması
 • İnsan yönetimi stratejilerinin belirlenmesi
 • Çalışan değer önermesi tasarımı
 • İşveren markası analizi ve gelişim yol haritası

Daha fazlası

Organizasyonel Yapı Tasarımı

 • Organizasyon etkinlik analizi
 • Operasyon modeli tasarımı
 • Organizasyon yapısı tasarımı
 • Organizasyonel dönüşüm süreci yönetimi
 • Organizasyonel maliyet analizi

Daha fazlası

İK Fonksiyonu Etkinliği

 • İK fonksiyonu etkinlik analizi
 • İK stratejilerinin belirlenmesi
 • İK operasyon & organizasyon modelinin tasarlanması
 • İK 0rtak hizmet merkezi ve dış kaynak kullanımı
 • İK takım koçluğu

Daha fazlası

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Toplam ücret paketi analizi ve politika belirleme
 • İş değerleme
 • Ücret araştırmaları
 • Ücret yönetimi modelinin tasarımı ve uygulama desteği
 • Prim sistemi tasarımı
 • Yan haklar analizi ve tasarımı
 • Ödüllendirme süreçleri tasarımı

Daha fazlası

İK Teknolojileri

İK teknolojileri etkinlik analizi

İK teknolojileri proje gereksinim analizi ve dokümantasyonu

İK teknolojileri implementasyonu

Daha fazlası

SARATOGA ve İşgücü Analitiği

 • İK veri yönetimi etkinlik analizi
 • İK öngörüsel modelleme ve analitiği araştırmaları
 • Çalışan deneyimi araştırmaları;
  • İşe alım sürecinde aday deneyimi
  • Çalışan görüşü ve bağlılığı araştırmaları
  • İç müşteri memnuniyeti araştırmaları
  • İşten çıkış süreci araştırmaları
 • SARATOGA insan yönetimi metrikleri kıyaslama çalışmaları
 • Çalışan yetkinlikleri değerlendirme araştırmaları

Daha fazlası

Satın alma,Satış ve Birleşme Süreçlerinde İK Yönetimi

 • Yatırım süreçlerinde işgücü fizibilite analizi
 • Satınalma, satış ve birleşme süreçlerinde;
 • Organizasyonel risk ve fırsatların analizi
 • Kurum kültürü analizi ve uyumlandırma
 • Değişim yönetimi ve iletişimi

Daha fazlası


İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

Üst Düzey İşe Alım

 • Üst düzey işe alım
 • Üst düzey fonksiyonel / davranışsal yetkinlik değerlendirme merkezi
 • İşe alım proje danışmanlığı
 • Üst düzey yöneticiler için yol haritası belirleme koçluğu

Daha fazlası

Yetenek Yönetimi

 • Stratejik işgücü analizi ve planlama
 • Yetkinlik modelleme ve değerlendirme
 • Norm kadro analizi
 • Fonksiyonel ve davranışsal değerlendirme
 • Eğitim ve gelişim süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Performans yönetimi süreç tasarımı
 • Performans yönetiminde yönetici ve hedefleme koçluğu
 • Kariyer ve yedekleme süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Yeni işe yerleştirme süreç tasarımı ve yönetimi

Daha fazlası

Liderlik

 • Üst yönetim liderlik etkinliği analizi
 • Liderlik modeli tasarımı
 • Davranışsal ve teknik değerlendirme gelişim merkezi
 • Üst yönetim yedekleme planlaması
 • Değişim yönetiminde liderlik

Daha fazlası

Kurum Kültürü

 • Kurum kültürü  analizi
 • Organizasyonel davranış analizi
 • Kurum kültürü değişimi yol haritası ve projelerinin belirlenmesi
 • Kurum değerleri analizi ve tanımlaması

Daha fazlası

Değişim Yönetimi ve İletişimi

 • Değişim vizyonunun belirlenmesi
 • Değişim yönetimi sürecinde liderlik uyumlandırma çalışmaları
 • Değişime hazırlık ve paydaş analizi
 • İç iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulama desteği
 • Değişim yönetimi boyunca proje yönetimi desteği
 • Değişim etki analizi ve işgücü dönüşümü
 • Değişim yönetimi eğitimleri

Daha fazlası


Uluslararası Görevlendirmeler


Çalışan Risk Yönetimi

Bordro Hizmetleri

 • Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık
 • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
 • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
 • E-bordro hazırlanması

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Daha fazlası

İş Hukuku

 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • İş Sözleşmelerinin Kurulması ve Sonlandırılması
 • İşyeri Denetimleri
 • Birleşme ve Devralma Sürecinde İş Hukuku Danışmanlığı

Daha fazlası

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • Check Up Denetimi
 • Asgari İşçilik Danışmanlığı
 • İstihdam Teşvik Danışmanlığı
 • Taşeron Denetimi ve Raporlama
 • Emeklilik Danışmanlığı
 • Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Yurtdışına İşçi Gönderimi
 • Eğitim ve Seminer

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Daha fazlasıYayınlar

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Yetenekle ilgili sonuçlar

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Yetenekle ilgili sonuçlar

PwC'nin 21. CEO Araştırması'na göre CEO'lar önümüzdeki 12 aya yönelik küresel ekonomik büyüme beklentileri konusunda hiç olmadıkları kadar iyimserler. Diğer yandan CEO'ların bu büyümeden yararlanması için tehditler arasında yollarını bulmaları gerekiyor.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

(Y)etkin İK Blog


Güncel Konular

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması

PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı olarak Kariyer.net işbirliğiyle yürüttüğümüz“İnsan Kaynakları Dijitalleşme Endeksi Araştırması" nda Türkiye'deki kurumların İnsan Kaynakları alanındaki teknoloji kullanım trendlerini ortaya koyduk.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Bültenler

Yurtdışı Borçlanma İşlemleri

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması ile ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesine dair 09/07/2018 tarihli 2018/27 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Genç Girişimcilere Bağ-Kur Prim Teşviki

18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununun 81.maddesine eklenen (k) fıkrası ile 01.06.2018 tarihinden başlamak üzere ilk defa mükellefiyet tesis edilen ve 5510/4-b (Bağ-Kur) kapsamında tescil edilen genç girişimcilerin bir yıl süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınırından hesaplanacak sigorta primlerinin tamamının Hazine tarafından karşılanması imkanı getirilmişti.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

7103 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki

İstihdamın teşvik edilmesi amacı ile 27/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanun’a eklenen; Geçici 19. Madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim desteği ve Geçici 21. Madde ile de bu maddeyle getirilen prim desteğine ilave olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi desteği sağlanmıştı.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Köşe yazıları

Filter by:

2018 yılında işverenlere ne kadar asgari ücret desteği verilecek?

7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde de uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

İletişim

Bilgütay Yaşar
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6094
Eposta

Ekin Altıntaş
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6428
Eposta

Mert Emcan
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör
Telefon: +90 212 326 6543
Eposta

Bizi takip edin