Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Net Sıfır Ekonomi Endeksi 2021

Kırmızı Alarmdan Yeşil Seçimlere

Küresel karbonsuzlaştırma hedefinde, dünya genelinde karbon yoğunluğundaki düşüş 2020’de %2,5 düzeyinde kaldı. Paris Anlaşması’nın, küresel ısınmayı 1,5°C’de tutma ve net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için küresel karbonsuzlaştırma oranında beş kat artıştan fazlası gerekiyor. Değişimin bugün başlaması şart.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) son raporunda kırmızı alarm verdi: Emisyon seviyesi bugünkü haliyle devam ederse, önümüzdeki yirmi yılda 1,5°C ısınmaya ulaşma ihtimalimiz %50.

Birçok ülke bu konudaki taahhütlerini güçlendirmiş olsa da küresel ısınmayı değil 1,5°C’ye düşürmek, 2°C’de tutmayı sağlayacak kadar bile kararlı olmaktan söz edilemiyor. Bu bağlamda, bu yılın Net Sıfır Ekonomi Endeksi 2050’ye kadar 1,5°C ısınma hedefi ile uyumlu net sıfır dünyaya erişmek için gereken karbonsuzlaştırma oranını ele alırken, G20 ülkelerinin yapılması gerekene göre nasıl performans sergilediğini ortaya koyuyor.

2020’deki küresel görünüm

karbonsuzlaştırma oranı

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmak için, yılda artık %12,9 küresel karbonsuzlaştırma oranı gerekiyor. 2020’de küresel karbonsuzlaştırma oranı (GSYH’nin her doları için yapılan enerjiyle ilgili CO2 emisyonu veya karbon yoğunluğundaki azalma) %2,5 oldu. Bu oran geçen yılın %2,4’lük oranına göre ufak bir iyileşmeyi temsil etse de 1,5°C hedefine ulaşmak için gereken küresel karbonsuzlaştırma ihtiyacına göre kayda değer derecede düşük.

COVID-19’un etkisi dünyanın her yerinde hissedilmeye devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Bu durum, ekonomik faaliyet ve emisyonlarda artışa sebep oldu. 2021’de emisyon artışı, elektrik üretiminde kömür talebinin artması öncülüğünde gerçekleşti. Bazı devletlerin yeşil toparlanmayı hızlandırmak için çalışmalarına rağmen, küresel enerji talebinin 2021’de, ağırlıklı olarak gelişmekte olan pazarlar ve gelişen ekonomiler öncülüğünde %4,6 artması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, şirketler ve hükümetler iklim değişikliğine yönelik adımlarında hedeflerini kayda değer derecede yükseltti. Buna rağmen, emisyon açığı büyümeye devam ediyor. Durumu basitçe özetlemek gerekirse, bugüne kadar atılan adımlar dünyamızın yüz yüze kaldığı iklim krizinin boyutu ve aciliyeti karşısında yeterli değil. Ekonominin tüm sektörlerinin net sıfıra ulaşmak için değişmesi gerekecek.

Cenk UluPwC Türkiye Kıdemli Şirket Ortağı

G20 ülkelerinin performansı

PwC Net Sıfır Ekonomi Endeksi, enerjiyle bağlantılı CO2 emisyonlarında G20 ülkelerinin karbonsuzlaştırma oranını da ortaya koyuyor. G20 ülkeleri arasında, Meksika ve Endonezya ekonomik büyümelerine oranla en yüksek emisyon azaltma oranlarını kaydetti. Bu ülkelerin enerjiyle bağlantılı emisyonları, ağırlıklı olarak pandemiye karşı alınan ekonomik kısıtlamalar sayesinde, 2019’a göre sırasıyla %12,4 ve %10,6 azaldı. İki ülke de 2021’de fosil yakıt üretimine yatırım yapacağını açıkladığından, bu sonuçların uzun vadeli bir eğilimden ziyade münferit vaka olması bekleniyor. Isınmayı 1,5°C’de tutmak için gereken %12,9 karbonsuzlaştırma oranına G20 ülkelerinin hiçbiri erişemedi.

İklim değişimini yavaşlatma konusunda özel sektörün hayati bir rolü var. Yüzyılın ortasına kadar net sıfırı sağlamak sektörler ve sanayiler arasında iş birliği gerektiriyor; şirketlerin bir başına bunu başarması mümkün değil. Kamu ve özel sektör liderleri iklim biliminin bize söylediklerini dinlemeli: 1,5°C hedefinin ulaşılabilir olması için daha fazla azimli olmamız, hareketlerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Fırsat aralığı kısıtlı; hemen şimdi daha kararlı şekilde harekete geçmemiz şart.

Evren SezerESG Platform Lideri, PwC Türkiye

İletişim

Evren Sezer

Evren Sezer

ESG Platform Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468