Ticari Anlaşmazlık & Hasar İncelemeleri

Durum tespiti yapın. Sorunları analiz edin. Hasarı değerlendirin.

İş dünyasında, ticari anlaşmazlıkların olması bazı durumlarda kaçınılmazdır. Sözleşme ortaklarınız, üçüncü taraflar veya yasal otoriteler tarafından açılmış davalar ile karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, bir anlaşmazlığın ticari sonuçlarının kapsamlı analizi çok önemli olabilir. Sizin için bu sonuçları analiz ederek, bulgularımızı hem yerel hem de uluslararası platformlarda sizlere destek olabiliriz.

Yaşanan ticari anlaşmazlıklarla ilgili müşterilerimize durum tespitinde bulunmak, sorunları analiz etmek, anlaşmazlık çözümü ve hasar talep stratejilerini geliştirmek için yardımcı oluyoruz. Uzman ekibimiz, hasar taleplerin ekonomik ve finansal yönleri ile ilgili tavsiyeler verir, anlaşmazlık çözümü süreci boyunca müşterilerimize destek olur ve bağımsız bilirkişi tanıklığı sağlar. Tahkim ve arabuluculuk davaları, uzman görüşü ve yasal düzenleyici konular dahil olmak üzere birçok anlaşmazlıklar üzerinde çalışmaktayız.

Ticari işletme hukuku göz önünde bulundurulduğunda anlaşmazlıkların birden fazla nedene bağlı olarak gelişebildiği ifade edilebilir. Devralmalar ya da birleşmeler sırasında ortaya çıkan ihtilaflar ile birlikte fikri mülkiyet hakları, sigorta poliçeleri, inşaat çerçevesindeki taahhütler, haksız kazançlar, sözleşme ihlalleri gibi birçok alanda anlaşmazlık, uyuşmazlık oluşabilir.

Durum Tespit Analizi

Birleşme ve Satın Alma işlemleri oldukça zaman alan ve son derece karmaşık süreçler olup, bu süreçlerde sıkça satın alma bedeli, muhasebe veya taahhütlerin yerine getirilmemesi gibi konularda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Adli muhasebe, soruşturma ve birleşme ve satın alma analitiği konularındaki üstün tecrübelerimiz; problem yaratabilecek muhtemel noktalardan kaçınmanız veya ilgili riskleri yönetmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, bu tecrübelerimiz,  birleşme / satın alma işlemi öncesindeki pazarlık sürecinde veya işlem sonrasındaki süreçte kritik olabilecek bilgileri elde etmenize ve durumu anlamanıza olanak sağlayacaktır. 

Daha fazlası

Zarar Tespiti

Doğru ve güvenilir bir hasar değerlendirmesine sahip olun.

Uzman ekibimiz ekonomik zararlarınızın ölçülmesine, raporlanmasına ve bunları kârınızın azalması, varlıklarınızın ve şirketinizin değer kaybı gibi konularda delil olarak sunabilmenize yardımcı olmaktadır.

Tecrübeli ekibimiz kârınızın azalması, varlıklarınızın ve işinizin değer kaybetmesi gibi  konuların raporlanması ve Türkiye’deki mahkemelerde delil olarak kullanılması için sizlere destek sağlamaktadır.

Birleşme ve Satın Alma Sürecindeki Anlaşmazlıklar

Gerek işletme sermayesi ile ilgili anlaşmazlıklarda, gerekse kapanış süreci sonrasında şarta bağlı ödeme koşullarında veya satın alma veya satış süreci ile ilgili daha karmaşık durumlarda, sizlere yardım edebiliriz.

Bu süreçlerde şirketinizde yaşanan kayıpları tespit etmek, yanlış beyan ve hesaplamaları ortaya çıkarmak ve anlaşmazlık sürecine hazırlanmak için destek sağlayabiliriz.

Geçmiş Yönetim İncelemeleri

Geçmiş dönem yönetiminiz tarafından yürütülmüş operasyonlardaki muhtemel usulsüzlüklerin bağımsız incelemesini yaparak mahkeme nezdinde kullanılabilecek bir inceleme raporunun hazırlanmasında sizlere destek oluyoruz. 

Hissedarlar Arası Anlaşmazlıklar

Hissedarlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar ile ilgili çeşitli konularda sizlere yardımcı oluyoruz:

 • Hisse devir sözleşmesinde yer alan maddelerin tam anlamıyla yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi
 • Kapanış süreci sonrasında oluşabilecek hissedar anlaşmazlıkları ile ilgili destek hizmeti
 • Dava ve teminatlar ile ilgili konular

Aile Anlaşmazlıkları

Aile üyelerinin dahil olduğu konuların özel olarak ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Ekibimiz,  bulguları anlaşılır ve tarafsız bir şekilde sunmak konusundaki tecrübesi sayesinde olası çatışmalardan kaçınmanız ve aileniz için olabilecek en iyi sonuca odaklanmanız konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

Evlilik anlaşmazlıkları, gayrimenkul değerlemesi, gelir raporları ve aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, aile hukukuna dayalı çeşitli uyuşmazlıklarda müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

İnşaat Anlaşmazlıkları

İnşaat projelerinden doğan anlaşmazlıklar oldukça karmaşık olabilir.

Sözleşme anlaşmazlıkları, iş bölünmesi, hasar talepleri ve suistimal gibi sorunların analiz edilmesine ve çözülmesine sektör bilgimiz, tecrübemiz ve muhasebe, iş ve inşaat uzmanlarımızdan oluşan ekibimiz ile yardımcı olmaktayız.

İnşaat ve Altyapı Projelerinde Uyuşmazlıklar ve Zarar Talep Yönetimi

Tedarikçi & Müşteri Anlaşmazlıkları

Birçok şirket, belirli bir noktada bir tedarikçi, müşteri, kanun koyucu veya hepsini içeren bir anlaşmazlık durumu ile karşı karşıya kalabilir. Dava ve dava dışı süreçlerde uzman ekibimiz ile, bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda sizlere destek olabiliriz. Bağımsız tavsiye, anlaşmazlık ile ilgili kanıtların toplanması ve analizi, bilirkişi raporu hazırlanması gibi konularda müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

Şirket Tasfiye Sürecindeki Anlaşmazlıklar

Organizasyonunuzun finansal durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve tasfiye sürecinde yaşayabileceğiniz anlaşmazlıklar gerçekleşmeden önce gerekli önlemleri almanızda sizlere yardımcı olabiliriz.

Hileli İflas

Uzmanlarımız; finansal zaaflarınızı tespit ve analiz etmenize, mevcut süreçlerin karşılaştırılması ve her türlü suistimali araştırmanıza yardımcı olurlar. Borçlular veya alacaklılar adına kaynakların geri alınması ile ilgili tasfiye ve iflas süreçleri için size destek olabiliriz.

Uzman Mütalaası Hizmetleri

Birçok şirket, belirli bir noktada bir tedarikçi, müşteri, kanun koyucu veya hepsiyle birden bir anlaşmazlık durumu içinde kalabilir. Mahkeme konusu olmayan durumlarda, dava süreçlerinde veya aracılıkla ilgili diğer tüm süreçlerde size destek olabiliriz.

Bir ticari anlaşmazlık ile ilgili bağımsız görüş verilmesi, kanıtların soruşturulması ve analizi, bilirkişi raporu hazırlanması ve ticari anlaşmazlığın çözümü konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Beklenmeyen olaylar meydana geldiğinde, işletmeler hasarı hızlıca değerlendirip toparlanma çalışmalarına başlamalıdırlar. İşletmeniz; bir afetten, çalışanlar tarafından organize edilmiş karmaşık bir suistimal vakasından, ürünlerin geri toplanmasından veya siber saldırıdan ciddi zarar görmüş olabilir. İşletmenizi büyütme ve geliştirmeye devam ederken yaşanan kayıpları en az hasarla nasıl atlatırsınız?

Sigorta Talep Değerlendirmeleri

Bir anlaşmazlığa veya hak talebine halihazırda dahil olmuş veya dahil olmak üzere olduğunuz durumlarda; gerçekleri anlamanıza, sorunları analiz etmenize ve kayıplarınızı bağımsız ve objektif olarak ölçmenize yardımcı olmaktayız.

Suistimal ve ticari anlaşmazlık uzmanlarından oluşan ekibimiz; hak taleplerinin finansal ve ekonomik boyutlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunur, anlaşmazlık çözüm sürecinde yardımcı olur ve bağımsız olarak güvenilir uzman ifadesi sağlamaktadır. 

Adli muhasebe uzmanlığımızın yanı sıra ihtiyaçlarınıza cevap vermek için PwC küresel ağının sektörel, ekonomik ve teknik uzmanlıklarından faydalanmaktayız.

Daha fazlası

Sigorta Hasar İncelemeleri

Mülklerin, ürünlerin, insanların ve kazancın sigortası kurumsal risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. PwC, sigorta şirketlerine ve poliçe sahiplerine taleplerin yönetilmesi ve sigorta riskleri ile ilgili bağımsız tavsiye ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Ekibimiz, yerel konulardan daha karmaşık taleplere kadar sigorta talepleri ile karşı karşıya kalan tüm müşterilere uygun ve etkin çözümler sunmaktadır.

Adli muhasebe uzmanlarımız, müşterilerimize;

 • Hızlı, isabetli ve savunulabilir işlemler ile talep sürecini kısaltarak,
 • Yüksek teknolojiden ve örnek uygulamalardan faydalanılan düzenli raporlama ile değer katarak,
 • Uzmanlık, coğrafi erişilebilirlik ve esneklik sağlayarak nasıl ve nerede ihtiyacınız varsa size orada ulaşarak en yüksek kalitede hizmet vermektedirler. 

Hasar Talebi İnceleme ve Yeniden Hesaplama

Yönetim kurulu toplantısından mahkeme salonuna kadar, şirketinizin ne tür bir tehlike altında olduğunu anlamanıza yardımcı olabiliriz. Şirketlere, tasfiye, tahkim ve arabuluculuk desteği, talep incelemesi ve finansal hesaplama desteği sağlamaktayız.

Mahkeme Süreci için Bağımsız Uzman Görüşü Desteği

Ekibimiz, ticari anlaşmazlık yaşayan şirketlere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır:

 • İlk vaka yönetimi
 • Anlaşmazlığa konu olan meblağın ölçümü
 • Yasal süreçlere hazırlık
 • Kanıt toplama
 • Verinin etkin sunumu.

Anlaşmazlığın boyutuna ve çözüm için tercih edilen platforma göre bağımsız uzman görüşü ve stratejik danışmanlık sunarak şirketlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Hasar İncelemeleri hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin