Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Etik & Uyum Yönetimi

Etik ve uyum programınız yeterli mi?

Geleceği düşünen işletmeler hem şirket içinden hem de dışından kaynaklanan pek çok uyum gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar. Etik ve uyum ile ilgili riskleri yönetmenin zorlukları; şirket işleyişinin değişmesiyle, farklı bölgelere dağılmış operasyonlarla, yeni veya güncellenmiş yasal gereksinimlerle ve oldukça ciddi yaptırımlarla beraber daha da artmaktadır.

PwC’nin etik ve uyum çözümleri profesyonelleri, konu ile ilgili yüzeysel kontroller uygulamak yerine işletmelerin etik ve uyum kriterlerini iş süreçlerine adapte etmelerine yardımcı olur. Bu da operasyonlarınızın istediğiniz yönde ilerlemesini sağlar.

Hizmet Detayları:

Etik Hat Kurulumu

Etik hattı ve raporlama mekanizması, organizasyonlardaki suistimallerin tespit edilmesinde ve iyileştirilme sürecinde kritik rol oynar. Aşağıda listelenen konular kapsamında bir etik yardım hattı kurulması konusunda danışmanlık hizmetlerimizle size yardımcı olabiliriz.

 • Üst yönetimin desteğinin alınması
 • Şirket içerisinde etik ve ihbar yönetimi altyapısının tasarlanması
 • Etik anlayışının oluşturulması ve yönetim fonksiyon ve prosedürlerinin raporlanması
 • Etik ve İhbar Yönetimi programının başlatılması
 • Etik ve raporlama mekanizması yönetimi, denetim ve değerlendirme konularında eylem maddelerinin belirlenmesi ve soruşturma altyapısının oluşturulması

Daha fazlası

Etik Hat Yönetimi

Günümüzde şirketlerin öncelikleri; ortak bir şirket kültürü yaratmak, şirketin itibarını korumak, çalışanların davranışlarını iyileştirmek, yasal mevzuatlara uyum sağlamak, hissedarların beklentilerini karşılamak, topluma karşılı sorumluluk sahibi olmak, rakiplerine karşı pozisyonunu güçlendirmek ve Etik Kodu/Düzenlemesi ile suistimalin etkilerini azaltmaktır. Bu bağlamda, biz de şirketinizin etik kültürünün gelişimini aşağıdaki hizmetler ile destekliyoruz:

 • Etik kültürünün önemi ile ilgili Üst Yönetim ile buluşulması
 • Etik Komitesi kurulması & Etik Eğitimleri verilmesi
 • Etik Kodunun değiştirilmesi ve geliştirilmesi
 • Etik Politikası & Prosedürleri ve Etik Hattı hakkında şirketin üst yönetiminin liderliğinde çalışanlarla ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurulması

Daha fazlası

Etik Kodu Politika ve Prosedür Tasarımı

Etik ve Davranış Kuralları, kurumun  farkındalığını göstermeye ve işverenlere, müşterilere, iş ortaklarına ve rakiplere karşı sorumluluğunu şekillendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kurumun rakiplerine karşı fark yaratmasını ve çalışanlarına yönelik beklentilerini daha net bir şekilde ifade etmesini sağlar. Etik ve Davranış Kuralları, kârlılığını, marka değerini ve itibarını korumayı amaçlayan tüm kurumlar için önem taşır.

Güçlü ve etkin bir etik ve uyum programının tasarım ve uygulamasını destekleyerek, kurumlardaki etik ve uyum kültürünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz.

Daha fazlası

Uyum Programı Değerlendirmesi

Uyum Programı Değerlendirmesi, aşağıdaki konuları içerir:

 • Şirketin mevcut faaliyetlerinin, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ticari kontrol ve yaptırımlar gibi konularda uyum açısından incelenmesi,
 • Şirketin, mevcut politika ve prosedürleri ile diğer önemli dokümanlarının incelenmesi,
 • Şirketin uyum ve ticaret kontrolleri konularındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi,
 • Rüşvet, yolsuzluk ve ticaret kontrolleri/yaptırımları ile ilgili şirketin kontrollerini anlamak adına şirket yönetimi (Önemli yöneticiler, iş birimi müdürleri ve hukuk, finans, iç denetim ve uyum ekiplerinden ilgili kişilerin de dahil olduğu) ile toplantılar düzenlenmesi,
 • FCPA, UKBA, OECD Convention ve ABD Ticaret Kontrolleri ve Yaptırımları da dahil olmak üzere şirketin tabi olduğu mevzuatlar kapsamında uyum ile ilgili risklerinin ve gelişim alanlarının belirlenmesi,
 • Talebinize göre, çalışmamız sonucunda tespit edilen risk ve gelişim alanlarının ve bu riskleri azaltmak ve mevcut uyum programını iyileştirmek için sunulan önerilerin bulunduğu, bir uzman raporu sağlanması.

Daha fazlası

Uyum Programının Tasarımı & Yönetimi

1. Aşama – Değerlendirme

 • Mevcut kontrol programının değerlendirilmesi ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Kara Para Aklamayı Önleme & Ticari yaptırımlar ve etik uyumu açısından boşlukların/risklerin, süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler ile belirlenmesi

2. Aşama – Uyum Programına giden Yol Haritası

 • Uyum risklerinin belirlenmesi ve şirket için geliştirilmiş politika ve prosedürlerin taslağının hazırlanması
  • Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme
  • Kara Para Aklamayı Önleme & Ticaret Yaptırımlar
  • Etik

3. Aşama – Uyum programının uygulanması

 • Şirket yönetimi ve sizler tarafından belirlenecek diğer yöneticilere tam gün sürecek bir eğitim verilmesi
 • Uyum programının uygulanması süresince, gerekli durumlarda şirkete destek sağlanması

 

Daha fazlası

Sözleşme Uyum İncelemeleri

Yetkilendirme Değerlendirmesi ve Sözleşme Uyumu

 • Tedarikçiler ve lisans anlaşmaları için doğru ücret ödendiğinden emin olmak oldukça önemlidir.
 • Değişen muhasebe uygulamaları tedarikçiler ile olan anlaşmalar kapsamında satış iadeleri, hasarlı mallar ve konsinye satış gibi önemli konuları etkileyebilir.
 • Tecrübeli ekibimiz, bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda ticari anlaşmazlık çözümleri ile size yardımcı olabilir.

Daha fazlası

Sözleşme Optimizasyonu

 • Veri Analitiği ve Müşteri Sözleşme Analiz Programı
 • Karar Alma ve Müzakere Stratejisi
 • Seçilecek müşteriler için müzakere ve sözleşmeler

 

Daha fazlası

Distribütör / Bayi İncelemeleri

Kurumunuzun üçüncü taraflardan dolayı maruz kalabileceği riskleri azaltmak için, distribütör ve aracıları ziyaret ederek; iş yapma yöntemlerini, kurumsal ilişkilerini, genel uyum programlarını, olası çıkar çatışmalarını ve şüpheli işlemlerini gözlemliyor ve potansiyel usulsüzlükleri tespit ediyoruz.

Daha fazlası

Rekabet Soruşturmaları Desteği

Uzman ekibimiz sizlere Rekabet Soruşturması Desteği konusunda aşağıdaki uyum prosedürlerinin uygulanmasında yardımcı olmaktadır:

 • Rekabet mevzuatı çerçevesinde uyum programının incelenmesi,
 • Olası rekabet yasası ihlallerinden doğabilecek riskleri en aza indirecek stratejiler geliştirilmesi ve temel risklerin yönetilmesi için kurumsal politikalar oluşturulması.

Daha fazlası

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Bizi takip edin