Dolaylı vergi hizmetleri

Dolaylı vergiler günlük operasyonların ayrılmaz bir parçasıdır

Dolaylı vergileri yönetmek stratejik ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.

KDV ve diğer dolaylı vergilerin artan popülerliğinin damgasını vurduğu (ve yeni düzenlemelerin karmaşıklaştırdığı) küresel ortamda, dolaylı vergileri nakit akışını optimize edecek ve riskleri azaltacak şekilde yönetmek her zamankinden daha önemli.

Dolaylı vergiler, şirketlerin nakit akış ve maliyetlerini etkiler. Mal ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan bu vergiler, vergi mükellefi olan taraf ile vergiyi ödeyen taraf için farklı tutarları içermesi nedeniyle stratejik ve kapsamlı bir yönetim yaklaşımını gerektirir. 

Dolaylı vergileri, nakit akışını optimize edecek ve riskleri azaltacak şekilde yönetmek - yeni düzenlemelerin getirdiği yoğun gündem nedeniyle - yerel ve küresel ortamda her zamankinden daha çok önem kazanıyor.

Dolaylı vergiler konusunda neleri dikkate almalı

 • Gümrük ve dış ticaret operasyonları mevzuata uygun mu? Sonradan kontrol denetimine hazırlıklı mısınız?
 • Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları gerekli şekilde değerlendiriliyor mu?
 • Gümrük ihtilafları ile ilgili toplam risk dikkate alınarak doğru savunma stratejisi ve içeriği belirleniyor mu?
 • Gümrük ve Dış Ticaret operasyonları YYS’nin gerektirdiği şekilde yürütülüyor mu? Risklerin azaltılması için kontrol noktaları belirleniyor mu?
 • KDV’yi gerçek bir maliyet unsuru olarak değerlendirmek üzere KDV hesaplama, beyan ve iade konularının kontrolü var mı?
 • ÖTV kapsamına giren işlemlerin kontrolü ve en uygun vergi yapılanması ile mevzuata tam uyum sağlanıyor mu?
 • İthalatta yüklenilen Özel Tüketim Vergisinin şirketlere iadesi aşamasında destek var mı?
 • Yatırımcılar için analiz ve finansal modelleme, YTB alımı ve kapama gibi konularda mevzuat ile uyum ve kontrol var mı?
Dolaylı vergi hizmetleri danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Dolaylı vergiler konusunda ihtiyacınız olan güncel yaklaşımı sunacak, gelecekte ise dolaylı vergilerden kaynaklanabilecek durumlara karşı tedbir almayı sağlayacak araçlar ve çok yönlü çözümlerimiz ile yanınızdayız.

Gümrük ve dış ticaret hizmetleri

Gümrük ve dış ticaret danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden ve rejimlerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilendirme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Gümrük ve dış ticaret operasyonları mevzuata uyum desteği

 • İthalata konu eşyanın sınıflandırma prensipleri hususunda bilgilendirme yapılması,
 • Eşyanın gümrük kıymetinin tam ve doğru beyanı için Gümrük mevzuatının öngördüğü kuralların uygulanması hakkında destek verilmesi,
 • Dahilde işleme, antrepo ve geçici ithalat rejimleri gibi ekonomik etkili gümrük rejimlerinin etkin ve mevzuata tam uyumlu şekilde uygulanması konusunda destek verilmesi,
 • İthalde alınan gümrük vergisi dışındaki KDV, ÖTV ve diğer mali yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda bilgi verilmesi,
 • İthal eşyasına yönelik diğer şart ve izinler (Dış Ticarette Standardizasyon uygulamaları, kontrol ve izin belgesi uygulamaları, kısıtlamalar – yasaklamalar vb.) konularında bilgi verilmesi,
 • Firmanın özellikli işlemlerine ilişkin anlık ortaya çıkan sorularına mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler çerçevesinde destek olunması.

Daha fazlası

Sonradan kontrol denetimi mevzuata uyum desteği

 • Firmalara ilgili otorite tarafından uygulanabilecek Sonradan Kontrol denetimlerine yönelik olarak, firmanın denetime hazırlanması ile tüm denetim sürecinde firmaya destek olunması hizmetleri tarafımızdan sağlanmaktadır.
 • İnceleme konusu evrakların hazırlanması konusunda destek verilmesi,
 • İnceleme konusu evrakların mevzuata uyum ile ilgili ön kontrol.

Daha fazlası

Konu bazlı danışmanlık

Firmaların yeni başlayacakları bazı özel uygulamalar konusunda desteğe ihtiyacı olması veya hali hazırda kullandıkları rejimler ile ilgili destek ihtiyaçlarının olması halinde, ilgili konu özelinde aşağıda bazı örneklerini görebileceğiniz danışmanlık hizmetleri tarafımızdan sunulabilmektedir.

 • Gümrük Kıymeti ve Royalti Uygulamaları
 • Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu Çalışması
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Mevzuata Uyum Destekleri
 • Geçici İthalat Mevzuata Uyum Desteği
 • Mevzuata Uyum Desteği Check-up Hizmetleri
 • Karşılıklı görüşmeler sonucunda belirlenen başlıklar özelinde, şirketin gümrük ve dış tic operasyonlarının, gümrük ve dış ticaret kapsamında çalışılan üçüncü taraflar ile olan iş ilişkilerinin ve gümrük operasyonu ile ilgili evrakların mevzuat kapsamında değerlendirilmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

Daha fazlası

Gümrük uyuşmazlıkları

Dış ticaret ve gümrük danışmanlığımızın yanında, gümrük ihtilafları ile ilgili aşağıda sayılan hizmetler de tarafımızdan sağlanmaktadır:

 • Sonradan Kontrol Denetimi sürecin yönetilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının değerlendirilmesi çalışmaları,
 • Mevzuat, içtihat ve literatür araştırmaları,
 • Savunma içeriklerinin belirlenmesi,
 • Toplam riskin ve stratejinin belirlenmesi,
 • Uzlaşma sürecinde destek sağlanması,
 • Bölge Müdürlüklerine yapılacak itirazlarla ilgili dilekçelerin hazırlanması ve itiraz sürecinin takibi,
 • Dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda gümrük tekniği açısından danışmanlık,
 • Cevap dilekçelerinin ve yeni delil oluşması halinde ek dilekçelerin hazırlanması konusunda destek,
 • Mahkeme tarafından verilen kararların incelenmesi
Gümrük uyuşmazlıkları, gümrük çözümleri danışmanlığı


 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS)

YYS belgesi alımı mevzuata uyum desteği

PwC Dolaylı Vergiler ekibi olarak, YYS belgesi alım sürecinde, Gümrük ve Dış Ticaret süreçleri gözden geçirilerek, İdare tarafından başvuru evrakları arasında yer alan 108 soruluk Soru formunun doldurulması konusunda, mevzuata uyum desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca YYS Belgesi alım sürecinde, İdare ile görüşmelerin yapılması ve Yerinde İnceleme konusunda da tarafımızdan destek verilmektedir.

YYS belgesi devamlılık kontrolü

YYS Belgesi konusunda sağladığımız hizmetler arasında, YYS belgesinin alınmasının akabinde İdare tarafından belirlenen dönemlerde, belge ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilemediğine ilişkin check-up hizmeti sağlanmaktadır.

Özellikle belgelerin revize edilmesi veya İdare tarafından yapılacak periyodik denetimlere hazırlanılması amacı ile bu hizmet sunulmaktadır.KDV çözümleri ve KDV iadeleri

Katma Değer Vergisi danışmanlık ve iade hizmetlerimizin genel amacı, KDV'yi gerçek bir maliyet unsuru olarak değerlendirmektir. Gerek kamu sektöründe vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde uzun yıllar denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kadromuz ile şirketlerin vergi yönetimlerine profesyonel olarak katkıda bulunmaktır. 

KDV incelemelerimiz, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkarılabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Ayrıca, Vergi ve Hukuk hizmetleri bölümümüz içerisindeki KDV ekibimiz, şirketlerin KDV konusundaki taleplerinde yardımcı olacak hizmetleri vermeye hazırdır. KDV grubu, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli YMM yöneticiler ve uzmanlardan oluşmakta olup, yalnızca KDV iadesi işlemleri ile ilgilenmektedirler.

KDV danışmanlığı

 • KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeler,
 • İşlem ve operasyon bilgilendirmeleri,
 • Muhasebe sistemlerine ilişkin bilgilendirmeler,
 • Özellikli işlem ve istisnalar hakkında bilgi paylaşımı,
 • Yasal mevzuata uyum bilgilendirmeleri.

KDV check-up

 • KDV hesaplarının, işlemler ve KDV beyannamelerinin (1.nolu ve 2.nolu) üzerindeki
  etkisi üzerine kontrollerin gerçekleştirmesi,
 • İndirilen KDV tutarlarının kontrolü,
 • Hesaplanan KDV tutarlarının kontrolü,
 • KDV beyannamelerinin kontrolü,
 • Mekanik KDV kontrolleri,
 • İndirimler, Kampanyalar, promosyonlar vb. uygulamaların kontrolü,
 • Fire, Zayi, Hurda, Atıklar, vb. işlemlerin kontrolü,
 • KDV oranları açısından riskli ürünler üzerinde çalışma yapılması

KDV iade çalışmaları ve raporu

 • KDV istisnasına konu işlemlerin kontrolü,
 • Tevkifata tabi işlemlerin kontrolü (hizmet alımları, iş gücü temini, vb.)
 • İndirimli orana tabi işlemlerin kontrolü,
 • Yurt dışı ödemelerin (Lisans, royalti, ciro primleri, vb.) kontrolü,
 • İade işlemlerinin kontrolü,
 • Maliyet hesaplarının kontrolü,
 • KDV İadesi YMM Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi ile eksiklik yazılarının cevaplanması,
 • Vergi Dairesi ile görüşmeler yapılarak iade dosyasının sonuçlandırılması.

KDV iade listelerinin hazırlanması

Şirketlerin sağladığı hesap dökümleri ile uyumlu olarak alış ve satış faturalarının girişi ile
KDV iadesi için gerekli listelerin hazırlanması.

ÖTV çözümleri ve ÖTV iadeleri

ÖTV çözümleri

Dolaylı vergiler ekibimizde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde ayrı ayrı uzmanlaşmış profesyonel kadromuz ile şirketlerin Özel Tüketim Vergisi kapsamına giren işlemlerinin gözden geçirilmesi ve optimum vergi yapılanması ile mevzuata tam uyumun sağlanması amacı ile ÖTV hizmetleri danışmanlığı vermekteyiz.

ÖTV iadesi

Şirketlerin gerçekleştirmiş oldukları ihracatlarda, ihracatı gerçekleşen ürünler için ithalatında ödedikleri Özel Tüketim Vergisi'nin iadesini alma imkanları bulunmakta olup, bu konudaki uzman kadromuz yapılan işlemleri derinlemesine incelemekte, yapılan tüm ithalat ve ihracat işlemlerini denetleyerek şirketlerin üzerinde kalan yüklenilen Özel Tüketim Vergisini tespit etmekte, ithalatta yüklenilen bu Özel Tüketim Vergisinin şirketlere iadesi aşamasında destek sağlamaktadır.


ÖTV Çözümleri ve ÖTV İadeleri


 

Yatırım teşvik hizmetleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, Türkiye’de yatırım yapma amacıyla yola çıkan müşterilerimize maksimum fayda ile Yatırım Teşvik Danışmanlığı sağlamaktayız. Hizmetimiz kapsamında aşağıdaki konularda destek verilmektedir;

Yatırım Teşvik Hizmetleri: Analiz & Finansal Modelleme, YTB Alımı, Danışmanlık, Revize, Check-Up, YTB Kapama, İşletme Dönemi
Analiz & finansal modelleme

Yatırım Teşvik Belgesine başvurmadan önce, firmanın planlanan yatırımlarının mevzuat karşısında değerlendirilmesi ve en avantajlı teşvik modelinin belirlenmesi, finansal modelleme ile yatırımın geri dönüşünün ve firmanız üzerindeki etkisinin incelenmesi.

YTB alımı

Planlanan yapı dahilinde, mevzuata uygun olacak şekilde YTB başvurusunun yapılması ve takibi, süreç boyunca Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon sağlanması.

Danışmanlık

Yatırım süreci boyunca, teşvik, gümrük ve KDV mevzuatları uyarınca teşvik kapsamında karşılaşılan sorunlara karşın danışmanlık desteği sağlanması.

Revize

Değişen ekonomik koşullar ve yatırım şartları sebebiyle firma tarafından talep edilecek liste revize ve belge değişikliklerinin gerçekleştirilmesi.

Check-Up

YTB kapsamında gerçekleştirilen alımların ve yatırım sürecindeki operasyonların mevzuata uygunluğu konusunun kontrol edilerek firmanın olası cezai yaptırımlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi.

YTB kapama

Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından önce firmanın ziyaret edilerek, firmanın ekspertiz çalışmasına hazır hale getirilmesi.

İşletme dönemi

YTB kapatılmasından itibaren aktive olan diğer teşvik unsurlarının kullanılması konusunda danışmanlık sağlanması.Yeni Koronavirüs (COVID-19): Krizle mücadelede yol haritası

Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamalarında Son Değişiklikler

Dış Ticarette Gündem sayfamızda uzmanlık alanlarımızdan birçoğuyla ilgili olarak gündemdeki pratik bilgiler içeren içerikler bulacaksınız.

Zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir.(*)

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Gizle