Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Mali işler dönüşümü

Şirketlerin mali işler departmanlarının yapılanmalarını optimize etmelerine ve şirkete yarattıkları katma değeri arttırmalarına yardımcı oluyoruz

Başarılı CFO’lar nasıl fark yaratıyor?

Etkin bir CFO, kayıt tutmanın ve nakit akışının yönetilmesinin ötesine geçerek CEO’nun sağ kolu rolünü oynar. Şirketin operasyonlarını, gelir yaratma kanallarını, rekabet şartlarını anlayarak büyük resmi sunar ve yorumlar. Zorlu şartlarda geleceğe ışık tutarak, stratejilere yön verir.
Mali işler dönüşümü

Mali İşler fonksiyonlarına ilişkin, çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiğimiz projelerden bazı örnekler

Finansal Dönüşüm

Hastane Grubu

Finansal Dönüşüm
  • Mali İşler fonksiyonu süreç analizi ve tasarımı, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve sistemsel ihtiyaçların belirlenmesi
  • Yönetim raporlaması ve anahtar performans gösterge setinin tasarlanması
Karlılık / Maliyet Modellemesi

Dijital Çözümler / Teknoloji Firması

Karlılık / Maliyet Modellemesi
  • İş modeline uygun karlılık ve maliyet modeli yapısının tasarlanması
  • İş birimlerinin karlılığının ölçülmesi için senaryo analizlerinin yapılması
İşletme Sermayesi Optimizasyonu

Perakende Firması

  • Satış, Stok, Satınalma ve diğer etkileşimli süreçlerin incelenerek işletme sermayesi iyileşme potansiyelinin belirlenmesi
  • İşletme sermayesi potansiyel hedefine ulaşmak için gereken aksiyonların belirlenerek yol haritası oluşturulması
Karar Destek Mekanizmalarının Oluşturulması

İnşaat Grubu

  • Bütçe modeli, yönetim raporlaması ihtiyaçlarına ilişkin kavramsal tasarımın ve modelin oluşturulması
  • Tasarlanan bütçe ve yönetim raporlaması modelinin sistem uygulamalarının yapılarak hayata geçirilmesi

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Hizmetlerimiz

Bir yandan mali İşler departmanlarının sorumluluklarını ve temel süreçlerini teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlarken, diğer yandan şirket stratejisine yön vermelerini ve diğer departmanların işlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olacak yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.


Mali İşler Dönüşüm Yol Haritası

İyi uygulamalar doğrultusunda, sektör dinamiklerinin de değerlendirilerek önceliklerin ve gelişim alanlarının belirlenmesi

Daha Fazlası

Hızlı ve Verimli Mali İşler Operasyonları

Temel muhasebe ve finansman süreçlerinin, iyi uygulamalar ışığında, yeni organizasyon ve teknoloji altyapısı ile iyileştirilmesi

Daha fazlası

Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejik plan, bütçe, tahmin ve yönetim raporlaması sistemlerinin uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi

Daha fazlası

Stratejik Karar Destek

Sektöre özel analizler, ölçüm metotları ve analitik yaklaşımlar ile şirket operasyonlarına ve yatırım kararlarına ışık tutulması

Daha fazlası

Geçici (Interim) CFO

Acil olarak kısa dönemli ya da kısmi zamanlı bir Mali İşler yöneticisine ihtiyacının karşılanması

Daha fazlası

Yayınlar

Farklı sektörlere ilişkin değişen trendler göz önünde bulundurularak Mali İşler birimlerinin etkin ve verimli yönetiminin sağlanması için ilgili araştırmaları PwC Küresel Uzmanlık iş birliği ile gerçekleştirmekteyiz. Çeşitli sektörlerde görev alan CFO'ların bakış açılarını değerlendirerek ilgili gelişim alanları ve alınacak aksiyonlara istinaden yayınlarımızın içeriğini oluşturmaktayız.

{{filterContent.facetedTitle}}

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin: