Avrupa Aile Şirketleri Raporu 2018

Avrupa’daki girişimciler büyüme potansiyellerine tam olarak ulaşamıyor.

Türkiye sonuçları

Yasal düzenlemeler ve bürokratik engellere karşı dirençli bir yapısı olan Türk aile şirketlerinin öncelikleri ise biraz farklı.

Türkiye’den araştırmaya katılan 144 şirketten orta ve üst düzey yöneticilerin Avrupa’daki aile şirketlerine oranla temkinli bir bakış açısına sahipler. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu pazarın stabil olduğunu düşünüyor ama Avrupa’ya oranla “kritik” yorumu yapanların sayısı daha yüksek.

Ekonomik ortam ile ilgili beklentiler de çok farklı değil, Türk aile şirketleri, içinde bulunulan durumun kötüye gideceği konusunda Avrupa’daki benzerlerinden daha temkinliler. Araştırmadan çıkan ilginç bir sonuç, Brexit’in negatif etkisi ile ilgili Türk aile şirketlerinin daha yüksek bir beklentisi var.

Verileri inceleyin

Araştırmamıza katılan girişimcilerin ve aile şirketlerinin kendilerini etkileyen konular hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için aşağıdaki filtreleri kullanın 

Kilit kaynak olarak yetenek
Büyüme stratejisinin parçası olarak yeteneğe yatırım yapmak
Kalifiye çalışan bulma zorluğu
Şirketin mevcut durumu
Brexit
Olumlu beklenti
Olumsuz beklenti
Büyüme stratejisi olarak dijitalleşme
Büyüme stratejisi olarak dijitalleşme oranı
Bürokrasi ve düzenleme
Kilit risk olarak ülkedeki bürokrasi
Kilit risk olarak AB düzenlemeleri
Net pozitif beklenti oranı (12 aylık görünüm)
Şahıs şirketi
Bulunduğu ülke
AB
Dünya çapında

Avrupa’daki aile şirketleri iyimserler ve büyümeye devam ediyorlar

Avrupa’da görülen büyüme sayesinde aile şirketleri mevcut durumlarına güveniyor ve gelecek 12 aydaki büyüme planları hakkında oldukça hırslılar. Dijital gelişmeleri benimseyerek ve özellikle ülke ekonomilerine odaklanarak şirketlerini büyütmek için teknoloji girişimlerine daha fazla yatırım yapmak ve yeni çalışanlar işe almak istiyorlar. Aile şirketleri müşterilerine odaklanarak ve dijital teknolojileri benimseyerek şirketlerini kendi yerel pazarlarında büyütebileceklerine güveniyorlar. Aile şirketlerinin dörtte birinden fazlası Brexit’in gelecekte şirketleri için olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor ancak, bu sonuçların ne olacağı ile ilgili net bir fikirleri yok. Bir karara varmadan önce görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyorlar. Ancak bu, İngiltere ile yakın ticari ilişkiler göz önüne alındığında iyi bir strateji olmayabilir.

İletişim

Burcu Canpolat

Burcu Canpolat

Aile Şirketi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6526

Zahit Çetin

Zahit Çetin

Aile Şirketi Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 5342

Bizi takip edin