Mali İşler

Şirketlerin mali işler departmanlarının yapılanmalarını optimize etmelerine ve şirkete yarattıkları katma değeri arttırmalarına yardımcı oluyoruz

Mali İşler fonksiyonlarına ilişkin, çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiğimiz projelerden bazı örnekler:

Finansal Dönüşüm

Hastane Grubu

  • Mali İşler fonksiyonu süreç analizi ve tasarımı, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve sistemsel ihtiyaçların belirlenmesi.
  • Yönetim raporlaması ve anahtar performans gösterge setinin tasarlanması.

Karlılık / Maliyet Modellemesi

Dijital Çözümler / Teknoloji Firması

  • İş modeline uygun karlılık ve maliyet modeli yapısının tasarlanması.
  • İş birimlerinin karlılığının ölçülmesi için senaryo analizlerinin yapılması.

İşletme Sermayesi

Optimizasyonu Perakende Firması

  • Satış, Stok, Satınalma ve diğer etkileşimli süreçlerin incelenerek işletme sermayesi iyileşme potansiyelinin belirlenmesi.
  • İşletme sermayesi potansiyel hedefine ulaşmak için gereken aksiyonların belirlenerek yol haritası oluşturulması.

Karar Destek Mekanizmalarının Oluşturulması

İnşaat Grubu

  • Bütçe modeli, yönetim raporlaması ihtiyaçlarına ilişkin kavramsal tasarımın ve modelin oluşturulması.
  • Tasarlanan bütçe ve yönetim raporlaması modelinin sistem uygulamalarının yapılarak hayata geçirilmesi.


Hizmetlerimiz

Bir yandan mali İşler departmanlarının sorumluluklarını ve temel süreçlerini teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlarken, diğer yandan şirket stratejisine yön vermelerini ve diğer departmanların işlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olacak yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.

Başarılı CFO’lar nasıl fark yaratıyor?

Bilgi ve Teklif Talep Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin: