İleri Veri Analitiği

Tüm büyük sektörlerde ve değer zincirinin tamamında çözümler sunuyoruz.

< Back

< Back
[+] Read More

Analitik ve Yapay Zeka Dönüşüm Çerçevesi

1. İş Kararları ve Analitik

1. İş Kararları ve Analitik

 • Kurumsal ve işletme birim stratejisiyle uyumlu hale gelin
 • Temel işletme kullanımlarını tespit edin ve önceliklendirin
 • Yeni nesil yapay zeka tekniklerini kullanarak işletme değerini artırın
1. İş Kararları ve Analitik

2. Veri ve Bilgi

 • Yapılandırılmamış, büyük hacimli veriyi elde edin ve depolayın
 • Dış veriyi entegre edin
 • Veri kalitesini yönetin
 • Gerçek zamanlı veri işlemeyi mümkün kılın
 • Veriyi güven altına alın ve gizliliğini yönetin
1. İş Kararları ve Analitik

3. Teknoloji ve Altyapı 

 • Mobil, web ve kurum için dijital, kullanıcı merkezli uygulamalar geliştirin
 • Analitik ekosisteminin tamamına dokunan, ölçeklendirilebilir, açık kaynak platformları seçin
 • Şirket içinde, bulutta veya ikisinden de yararlanarak veri barındırma esnekliğine sahip olun
 • Platformu modernize ederek Yapay Zekaya olanak sağlayın 
1. İş Kararları ve Analitik

4. Organizasyon ve Yönetişim

 • Rol ve sorumlulukların açık olduğu işletme modeli geliştirin
 • Şirket dışı düzenleme uyum ihtiyaçlarını karşılamak için uygun iş yönetişim yapısını geliştirin
1. İş Kararları ve Analitik

5. Süreç ve Entegrasyon

 • Çevik olun ve değer yaratımına odaklanın
 • Ölçekleri yalınlaştırın ve analiz ekipleriyle işletme sahipleri arasındaki etkileşimleri iyileştirin
1. İş Kararları ve Analitik

6. Kültür ve Yetenek

 • Kültürü dönüştürmek için gerekli kritik birkaç davranışı tespit edin
 • Bu davranışları olanaklı kılmak üzere mekanizmaları tasarlayın
 • Veri Bilimi, Veri Mühendisliği ve Ürün Yönetimi becerilerini geliştirin
 • Analiz ve anlatıda yeni becerileri geliştirin

Kanıtlanmış Veri Yönetişimi Çerçevemiz İş Yapış Şeklinize İvme Kazandırır

Veri Yönetişimi Çerçevesi
 

Genel Kurallar ve Politikalar

Veri yönetişim politikaları ve kuralları geliştirin, sürdürün, takip edin ve iyileştirin; verinin etkili şekilde yönetilebilmesi için gruba kapsamlı bir çerçeve sağlayın.
 

Veri Sahipliği

Bilgi yaşam döngüsünün tümünde veri doğruluğu ve tamlığına dair hesap verilebilirliği mümkün kılar. Belli bir veri etki alanı, özelliği veya sürecine bağlıdır. Veri sahipleri şirket içi ve dışı paydaşlar için verinin stratejik kurumsal varlık olarak kullanılmasına dair farkındalığı geliştirerek iş kültürü değişimine olanak sağlar.
 

Veri Tanımı

İlgili veri (taksonomi) için ortak bir işletme dilini kapsar; güvenilir veri kaynakları oluşturur; işe dair ve teknik terminolojinin onaylanmış veri standartlarına uyum sağladığını doğrular.

 
Veri Kalitesi

Şirketin proaktif takip, ölçüm ve  kontrol sonucu veriden en yüksek değeri almasını sağlar; ölçüm temelli analiz aracılığıyla veri kalitesini değerlendirir; sorunların asıl kaynağına değinmek üzere rehber sağlar.

 
Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi

Verinin üretilmesi, tutulması, arşivlenmesi ve elden çıkartılmasına dair politikalar, prosedürler ve standartlar tanımlar ve uygular.

 

Bilgi ve Teklif Talep Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Banu Kırklareli

Banu Kırklareli

Danışmanlık Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin: