Kamu Hizmetleri

Sayfayı şu dilde göster: English

Dünyanın her yerinde hükümetler artan ekonomik göç, değişen nüfus yapısı, azalan doğal kaynaklar, artan güvenlik kaygıları ve daha talepkar bir seçmen kitlesinin şekillendirdiği bir ortamda faaliyet göstermektedir.

PwC'de biz hükümetlerin çağdaş müşteri ve vatandaş odaklı hizmetleri sağlamak için, politikalarını değerlendikleri, uygulayıp denetledikleri, verimlilik ve etkinliğini artırabileceği bir çok yolun olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda, hükümetlerin bu hizmetleri daha ekonomik biçimde sağlayıp, kamuoyuna daha yüksek düzeyde saydamlık ve açıklık sağlayabileceği kanısındayız.

PwC olarak, hükümetlere karşılaştıkları zorluklarların üstesinden gelmeleri konularında destek veriyoruz. Üstlendiğimiz her görevde bağımsızlık ve nesnelliğin yanı sıra, kamu güveni inşa etmek ve piyasalar, kuruluşlar ve kurumlarda kanıtlanmış performans artırıcı yetkinliklerimizi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Hükümetlerle çalışma yaklaşımımız yerel mevzuat ve ekonomik koşullarla ilgili kapsamlı bir birikimi, uluslararası ağımızın sahip olduğu derin uzmanlık ve süreç danışmanlığı ile birleştirir. PwC kamu sektörüne sunduğu hizmetler ve uzmanlıklar bakımından lider danışmanlık şirketi olma özelliğini sürdürmektedir.

İletişim
Murat Sancar
Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 312 457 4518
Eposta
Barış Dinçer
Yönetim Danışmanlığı, Kamu Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 355 2355
Eposta