Transfer Fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırması düzenlemelerindeki önemli yeniliklere ve hızlı değişime uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz

Transfer Fiyatlandırması Nedir?

Transfer Fiyatlandırması ilişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatlandırmanın emsale uygun olarak gerçekleştirilmesi esasına dayanan; gerek şirketlerin gerekse mali idarelerin vergi gündemlerinin en başlarında yer alan ve son yıllarda gittikçe karmaşıklaşan, değişen, dinamik bir konudur.

Dünya’daki ticaretin % 60 ’ından fazlasının ilişkili kişiler arasında gerçekleştiği düşünüldüğünde etkisinin boyutu da daha rahat anlaşılabilir. İlk başta yalnızca vergiye uyum başlığı altında değerlendirilen Transfer Fiyatlandırması artık efektif vergi yükünün yönetilmesi, artan şeffaflık gereksinimleri, vergi ahlâkı tartışmaları ve kurumsal itibar kaygılarından ötürü üst yönetimin stratejik konuları arasında yer alıyor.

Playback of this video is not currently available

Türk transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca mükelleflerin transfer fiyatlandırmasına ilişkin temel belgelendirme yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

  1. Ülke Bazlı Raporlama 
  2. Genel Rapor 
  3. Ülke Raporu (Bu kapsamda, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ve Transfer Fiyatlandırması Formu olmak üzere iki tür dokümantasyon yükümlülüğü bulunmaktadır.)

Söz konusu dokümantasyon yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamaları "5 Soruda Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri" broşürümüzde bulabilirsiniz. 

Doğru Vergilendirme ve Uyumluluk- Yasal olarak bir zorunluluk olmasının dışında transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun temel faydası mükelleflerin ileride bir vergi incelemesi geçirmesi durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmaları ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığını göstermelerine imkân sağlayan proaktif bir savunma aracı olmasıdır.

Grup içinde gelir dağılımının optimize edilmesine yardımcı olur ve şirketlere sektöre dair geniş bir bakış açısı sunar. - Şirketler transfer Fiyatlandırması dokümantasyonlarının hazırlanması sırasında yapılan analizler sayesinde hem kendi işletmeleri, operasyon modelleri ile rakipleri ve sektörleriyle ilgili makro düzeyde bir görüş açısına sahip olmakta; ticari ve operasyonel modellerinde bir değişiklik ihtiyacı varsa gerekli aksiyonları alma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Ceza İndirimi- Dokümantasyon yükümlülükleri tam zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, olası bir incelemede transfer fiyatlandırmasına yönelik bir eleştiri yapıldığında uygulanacak vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Matrah aşındırma ve kar aktarımına karşı cezalardan korur. – Transfer Fiyatlandırması dokümantasyonunun tam ve zamanında yapılması matrah aşındırma ve kar aktarımına karşı gelebilecek cezalardan korur.

  • İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlandırmasına yönelik bir politika var mı?
  • Uygulanan transfer fiyatlandırması politikası, grubun değer zinciri ve bu değer zincirinde yer alan grup şirketlerinin katkıları paralelinde mi oluşturulmuş?
  • Transfer Fiyatlandırması politikasının uygulanmasına dair sistem ve süreçler bir yönerge ile belirlenmiş mi?
  • Şirketin sistemleri ve insan kaynağı transfer fiyatlandırması politikasını ve süreçlerini yerine getirebiliyor mu?
  • ERP sisteminden ihtiyaç duyulan detayda very alınabiliyor mu? Teknolojik çözümlerle daha etkin bir yönetim mümkün olabilir mi?

PwC Türkiye olarak, transfer fiyatlandırması alanında geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerle;
 


Medya

Köşe Yazıları

Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri

Transfer Fiyatlandırması Yararlı Linkler

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080