Suistimal incelemeleri

Yaşanan ekonomik suç vakalarına ne derecede etkin müdahale edebiliyorsunuz?

Ekonomik suçlar günümüz iş hayatının önemli bir gerçeği olup bu suçlarla etkin mücadele şirketlerin başarısı ve devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Finansal suistimallerin getirdiği riskler, şirketlerin ciddi derecede finansal zarara uğramalarına ve daha da önemlisi piyasadaki itibarlarını kaybetmelerine yol açmaktadır. 2018 yılında yayınlanan Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırması sonuçları, şirketlerin %49’unun son 24 ayda finansal açıdan suistimale maruz kaldığını ortaya koymuştur. 2016 yılı anket sonuçlarına kıyasla şirketlerin karşılaştığı ekonomik suistimal vakaları %13 oranında artış göstermiştir.  Anket katılımcıların %64’ü suistimal vakalarından kaynaklanan finansal zararın 1 Milyon $’a kadar ulaştığını, %16’sı ise zararın 1 ila 50 Milyon $ olduğunu belirtmiştir.

Bu senenin anket sonuçları, bütün sektörlerde en sık karşılaşılan vaka türlerinin varlıkların kötüye kullanılması ve siber suçlar olduğunu ortaya koymuştur. 

Günümüzde, yolsuzluk ve suistimal vakaları uluslararası birçok şirketin küresel rekabet ortamında yarıştan geri kalmalarına neden olmaktadır. Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji, suçluların artık daha stratejik ve karmaşık yöntemler kullanmalarına yardımcı olmaktadır.  Yönetici ve çalışanların bu risklere yönelik farkındalıklarının artırılması, şirket içi şeffaflık olgusunun kurumsal kültür ile bütünleşmesi ve iç kontrol, uyum ve strateji birimlerinin işbirliği içinde çalışmaları finansal suçlar ve suistimal ile mücadelede oldukça önemlidir.

Ekonomik suçlar konusunda uzman ekibimiz mali inceleme teknikleri, mevzuata uyum, adli bilişim uygulamaları ve suistimalin önlenmesi konusundaki tecrübeleri ile bu suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve ilgili uzman raporlarının hazırlanması konularında yardımcı olmaktadır.

Raporlarımız şirket yönetiminin durum değerlendirmesi yapabilmesi, suistimale konu olan miktarın ve olayın faillerinin belirlenmesi ve suistimale sebep olan kontrol boşluklarının tespiti vb. amaçlarla şirket paydaşlarının kullanımı için hazırlanabilmektedir. Hali hazırda yargıya intikal etmiş ya da şirket tarafından yargıya taşınması düşünülen vakalar için ayrıca mahkemelerde kullanılabilecek bilirkişi raporları hazırlanabilmekte bu raporlar gerek savunma tarafına gerekse davacı durumunda bulunan işletmelere hukuki süreçlerin daha etkin yürütülmesi adına değer sağlamaktadır.

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Eğitimleri

İşinizin değerini korumak için...

Keşfet

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Suistimalin Önlenmesi

Suistimali önleme sistemlerinin getirdiği avantajlardan haberdar mısınız?

Şirketlerin maruz kaldığı suistimalden kaynaklanan doğrudan mali kayıplar ve dolaylı zararlar ile ilgili riskler göz önüne alındığında suistimal vakalarının gerçekleşmeden engellenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. İyi tasarlanmış suistimal önleme sistemleri şirketlere önemli maliyet kazanımları sağlamakta ve marka imajı ve şirkete olan güvenin koruyucusu olabilmektedir. Aynı zamanda şirket yöneticilerinin kurumlarının karşı karşıya olduğu riskleri anlamalarına yardımcı olur. Öte yandan yakın geçmişte özellikle uluslararası otoritelerle, yolsuzluk ve rüşvet başta olmak üzere, mevzuata uyum konusunda sorun yaşayan kurumlardan etkin bir suistimal önleme programını hayata geçirmeleri talep edilmiş olup bu konuda erken faaliyet içerisine girmiş olan şirketler bu süreci çok daha hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Suistimal önleme programları şirketin her aşamasında çalışanlarına sorumluluklar getiren uygulamalardır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu uygulamalar çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda şirketlere yardımcı olmaktayız:

  • İhbar hatlarının kurulması ve mevcut ihbar sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Etik kurallar rehberi (code of conduct) oluşturulması ve bu rehber ile ilgili gereken şirket içi eğitimlerin verilmesi
  • Suistimal riskine açık alanların objektif bir gözle tespit edilmesi ve ortaya konan risklerin önem ve olasılık analizlerinin yapılması
  • Önem arz eden risklere ilişkin kontrol aktivitelerinin tasarlanması ve mevcut kontrol aktivitelerinin iyileştirilmesi
  • Suistimal riskleri ve kontrol aktivitelerine ilişkin izleme ve tespit sistemleri kurulması
  • Suistimalin tespit edilmesi durumunda alınabilecek önlemlerin ve eylem planının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Daha fazlası

Suistimal Eğitimleri

Ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar işletmeler için ciddi mali riskler doğurabilir. Doğrudan maddi kayıpların yanında etkin biçimde yönetilmedikleri durumlarda ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar itibar kaybı ve iş ilişkilerinin zedelenmesi gibi uzun vadeye yayılabilen zararlara neden olabilirler.

Ekonomik suçların aydınlatılması ve ticari anlaşmazlıkların hızlı biçimde çözüme kavuşturulması mali uzmanlık ve derin mevzuat bilgisi gerektirir. Vakaların çözümü için; sektörel tecrübe, teknik yetkinlik ve benzer incelemelerden kazanılmış tecrübelerin etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

Çalışanlarınızın yaşanan olaylara müdahale ve problemlerin etkin biçimde çözümlemesine katkıda bulunmak amacıyla PwC Türkiye olarak bu alanda edindiğimiz tecrübeyi ve bilgi birikimimizi Business School eğitimlerimizle paylaşıyoruz.

Daha fazlası

Daha fazlası

İç Denetim İçin Soruşturma Desteği

İç denetim ekibiniz gereken tüm suistimal inceleme araçlarına sahip mi?

Suistimalin tespiti ve soruşturulması iç denetim biriminin birincil sorumlulukları arasında olmamasına rağmen son dönemlerde iş planlarında giderek artan bir önem ve yer teşkil etmektedir. Ancak iç denetim biriminin kaynaklarının sınırlı olduğu ve yıl içerisinde yoğun bir denetim programı uygulamaları gerektiği düşünüldüğünde, soruşturmaların etkin ve hızlı sonuçlandırabilmesi için uzman bir ekibe ihtiyaç duyulabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu alanda çalışan uzman ekibimiz bugüne kadar birçok şirketin iç denetim ekibi ile birlikte soruşturmalarda görev almış ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen suistimaller, yolsuzluk ve rüşvet, çıkar çatışmaları gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Ekibimiz iç denetim birimine suistimal inceleme konusundaki uzmanlığı ile değer katmakta ve değişik sektörlerden edindiği tecrübelerden faydalanmaktadır. İç denetim birimi bünyesinde bulunmayan adli bilişim teknikleri gibi uzmanlık gerektiren soruşturma yöntemleri inceleme çalışmalarının daha etkin yürütülmesini sağlamaktadır.

Daha fazlası

Zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir.(*)

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. Gökhan Yılmaz

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Gizle