Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal Eğitimleri


Ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar işletmeler için ciddi mali riskler doğurabilir. Doğrudan maddi kayıpların yanında etkin biçimde yönetilmedikleri durumlarda ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar itibar kaybı ve iş ilişkilerinin zedelenmesi gibi uzun vadeye yayılabilen zararlara neden olabilirler.

Ekonomik suçların aydınlatılması ve ticari anlaşmazlıkların hızlı biçimde çözüme kavuşturulması mali uzmanlık ve derin mevzuat bilgisi gerektirir. Vakaların çözümü için; sektörel tecrübe, teknik yetkinlik ve benzer incelemelerden kazanılmış tecrübelerin etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

Çalışanlarınızın yaşanan olaylara müdahale ve problemlerin etkin biçimde çözümlemesine katkıda bulunmak amacıyla PwC Türkiye olarak bu alanda edindiğimiz tecrübeyi ve bilgi birikimimizi Business School eğitimlerimizle paylaşıyoruz.

Şirketlerin finans, denetim, hukuk, uyum, insan kaynakları, bilişim teknolojileri ve bilgi güvenliği başta olmak üzere pek çok farklı alanda her düzeyde çalışanı ve yöneticiyi yakından ilgilendiren eğitimlerimizi bir günü geçmeyecek şekilde kurguladık.

Eğitimlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme ve Soruşturma

 • Vaka Destekli Suistimal Önleme ve Tespit Etme Yöntemleri
 • Uygulamalı Suistimal Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Yönetimi
 • Suistimal İnceleme ve Soruşturma Teknikleri
 • Investigate – İnteraktif Soruşturma Simülasyon Oyunu
 • İleri Sorgu Teknikleri ve Sorgu Sırasında Yalanı Tespit Etme

Adli Bilişim

 • Suistimal İncelemelerinde Veri Analitiği
 • İç Denetçiler için Veri Analitiği
 • Dijital Adli Bilişim: Elektronik Kanıt Toplama ve İnceleme

Uyum ve Etik

 • Kara-para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele
 • Yolsuzluk ve Rüşvet Riskinin Yönetilmesi

Üçüncü Taraf Riskleri ve Kriz Yönetimi

 • Üçüncü Taraf Risk Yönetimi
 • Kriz Yönetimi Simülasyonu

Aşağıdaki formu doldurarak eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. Gökhan Yılmaz

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Gizle