Dijital Satınalma Araştırması 2019

Türkiye, satınalma alanında dijitalleşmeyi net olarak benimsedi. Mevcut dijitalleşme düzeyi Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olmakla birlikte, yatırım iştahı ve hedefleri açısından Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’da lider olmaya aday konumda.

 

"Dijital uygulamalar, son günlerde satınalma ve tedarik yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelerek neredeyse tüm satınalma ve tedarik süreçlerini etkilemektedir.  PwC EMEA olarak yeni dijital teknolojilerin satınalma alanında ne kadar yaygın ve başarılı kullanıldığı ile ilgili daha fazla içgörü elde etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Dijital Satınalma Anketi’nin sonuç raporunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. EMEA Bölgesi’nde 20 ülkeden 200’den fazla katılımcının yanıtlarını içeren bu çalışmaya 49 yanıt ile yüksek düzeyde katılım göstererek değerli katkı sağlayan Türkiye’deki satınalma profesyonellerine çok teşekkür ederiz."

Dr. İsmail Karakış


Anket sonuçları dijitalleşme ve yatırım olanaklarına ışık tutarken satınalma birimlerinin önceliklerini de ortaya koymaktadır.  Anket, şirketlerin bulunduğu sektörler, büyüklükleri ve yapay zekâ, Endüstri 4.0, veri analitiği ve otomasyon gibi uygulamalardan faydalanma şekilleri bazında dijital olgunluklarını ölçmektedir.

 

   

Öne çıkan noktalar:

Dijitalleşme Avrupa’nın tamamı için öncelikli bir hedef

- Büyüklüğü, faaliyet sektörü ve dijital olgunluk seviyesi ne olursa olsun süreçlerin dijitalleştirilmesi, Satınalma Departmanlarının organizasyonların sadeleştirilmesinden sonra gelen 2 numaralı önceliğidir. Yetenek yönetimi ve tedarikçi iş birliği ise önem sıralamasında bir sonraki adımda yer almaktadır.

Daha fazlası

Satınalma süreçlerindeki dijitalleşme oranı yükseliyor

- 2017 sonuçlarına göre hizmet sektörü en yüksek dijitalleşme oranına sahiptir. Üretim sektöründe 7 süreçten 2’si, hizmet sektöründe ise 3’ü dijitalleşmiştir. Dijitalleşme, şirketlerin yatırım yapmaya devam edeceği stratejik bir öncelik olarak kabul edildiğinden stratejik süreçlerin dijitalleştirilmesi büyük ölçüde yaygınlaşacak ve hızlanacaktır.

- KOBİ’ler dijital satınalma süreçlerini daha yavaş benimsemektedir; an itibariyle 7 süreçten sadece 1.5 tanesi dijital hale gelmiştir. Bu firmalar için dijitale geçiş bir stratejik karar değildir ancak %80’inden fazlası bu alanda yatırım yapmayı planlamaktadır.

Daha fazlası

"Stratejik" süreçlerde ileri doğru dijital adım

- Şirketlerin% 60'ı stratejik satınalma süreçlerini –stratejik satınalma- kestirimci analitik ve tedarikçi işbirliği araçları – dijitalleştirmeye başlamıştır- 2017’de bu oran %21 idi. (39 puan artış)

- Operasyonel süreçler için – tedarikten ödeme süreçlerine araçları (S2P) , sözleşme hazırlığı ve harcama takibi- şirketlerin yaklaşık % 75'i şu anda dijital çözümler adapte etmektedir. 2017 bulgularına paralel olarak bu süreçler şirketler tarafından önceliklendirilmektedir.

Daha fazlası

Teknolojik çözümleri hayata geçirmek isteyen şirketlerin oranı ikiye katlanmaktadır

- Şirketlerin %80’i tedarikten ödemeye çözümleri uygulamaktadır ve yaklaşık %90’ı da bu alanda yatırım yapmaya devam etmeyi planlamaktadır.

Daha fazlası

Satınalma birimleri farklı teknolojileri adapte etmektedir

- Bu durumun tersine, Blokzincir teknolojisine (blockchain) bakış açısı karışıktır, şirketlerin yalnızca %14’ü Blokzincir’i test etmiştir ve bunların %60’i memnun kalmamıştır.

Daha fazlası

İleride ne olacak?

- Sektör ve ülkeden bağımsız olarak, şirketlerin %78’i en az 3 dijital çözüme yatırım yapacağını belirtmiştir.

- Bu tür teknolojileri zaten geliştirmiş olan şirketler, projelerin başarısı için bir numaralı kısıtı (değişim sağlama ve üst yönetim desteğinden önce) ilgili yetkinliklere sahip insan kaynağıdır. 22. CEO anketinin bulgularına uygun olarak, yetkinlik kısıtı şirketler için ciddi bir problem oluşturmaktadır.

* PwC 22. Küresel CEO Araştırması 2019’a Göre

Daha fazlası


Üretim Avrupa En çok yer verilen ülkeler:* FransaTürkiyeHollandaİtalya AlmanyaNorveçBelçika 16 Tema 20 200 ,den Yanıt ülkesi * Diğer Avrupa ülkeleri : Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Birleşik Krallık, İsveç, Slovenya, İsviçre ŞirketProfilleri %47 %20 Büyük Şirketler Cirosu5 Milyar €‘dan Fazla KOBİ’ler Cirosu 500 Milyon €'dan az Orta ÖlçekliŞirketler Cirosu 500 Milyon € ila 5 Milyar € Arasında KatılımcılarınProfilleri 6 6 G G ] d d d d ] ] d d D D ] ] SatınalmadanSorumluLiderler (CPOs) SatınalmaMüdürleri Diğer Hizmet Sektörler %65 %35 Fazla %38 %29 %33 %33 Satınalma süreçlerinin ve teknolojik çözümlere (S2P, yapay zeka, otomasyon, vb.) ilişkin web ortamında anket Kasım 2018 ve Ocak 2019 arasında yürütülmüştür

Türkiye’ye Yakından Bakış

  • Türkiye’deki satınalma departmanları için süreçlerin dijitalleştirilmesi ve tedarikçi iş birliğinin güçlendirilmesinden önce süreç bazında özelleştirilmiş, sürdürülebilir ve entegre bir tedarik zincirine sahip olmak bir numaralı öncelik olarak yer almaktadır.
  • Satınalma birimleri dijital dönüşüm çerçevesinde adımlar atmaya devam etmektedir, mevcut durumda 7 süreçten 2.73’ü dijitalleştirilmiştir.
  • Türkiye Blokzincir teknolojisi ve diğer Endüstri 4.0 uygulamalarına planlanan yatırım bazında Avrupa’da lider olmaya aday konumdadır. Türk şirketleri tedarikten ödemeye işlemlerine ilişkin sistem uygulamaları başta olmak üzere satınalma süreçlerinin dijitalleşmesi bağlamında Avrupa ortalamasına yakın bir seviyededir.
  • Türkiye’deki birçok şirket satınalma birimlerinin dijital dönüşümü adına yatırım yapmaya devam edeceğini belirtmektedir, mevcut durumda Türkiye’deki satınalma süreçleri %36 oranında dijitalleşmiştir, bu oran Avrupa genelinde ortalama %37’dir.

Türkiye’deki satınalma birimleri satınalma süreçlerinin dijital dönüşümünün öneminin farkındadır ve bunu yatırım öncelikleri arasında görmektedir.

Tedarikçi iş birliğinin güçlendirilmesi %14 oranı ile Türkiye’deki satınalma birimlerinin ikinci önemli önceliği olarak öne çıkmaktadır, bu oran Avrupa özelinde %11 seviyesindedir. Bu durum Türk şirketlerinin satınalma birimlerinin mevcut durum itibariyle bir dijital dönüşüm sürecinde olduğunu yansıtmaktadır.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. İsmail Karakış

Dr. İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: